Transporter za dodajanje palic

Strojništvo

Študent: Jan Marguč

Jan Marguč je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v septembru 2023.

PDF

Diplomsko delo Jan Marguč

V diplomski nalogi smo se osredotočili na delovanje in učinkovitosti transporterja za dodajanje palic na stroju Truninger 400T. Izbrali smo to temo, ker smo želeli pridobiti praktične izkušnje o tem, kako poteka razvoj naprave v realnem okolju.

Z uvedbo novega načina delovanja mize pričakujemo zmanjšanje števila zastojev in poškodb na materialu. Novi način delovanja cikla omogoča tudi zmanjšanje obremenitve delavnega procesa zaposlenega ter povečanje produktivnosti.

V raziskavi smo se osredotočili na vse vidike delovanja in uporabnosti transporterja ter preverili njegovo ustreznost in zmogljivost v proizvodnji. Ta celovit pristop k raziskavi nam omogoča, da ocenimo vse ključne elemente, ki vplivajo na delovanje in uporabnost mize v proizvodnem okolju.

Pri preverjanju ustreznosti mize smo upoštevali specifikacije, tehnične zahteve ter druge merljive parametre, da bi se prepričali, ali miza izpolnjuje potrebne standarde in pričakovanja. To vključuje oceno njene zanesljivosti, stabilnosti, varnosti in skladnosti z regulativnimi zahtevami.

Na ta način lahko zagotovimo, da je miza primerna za uporabo v proizvodnem okolju in izpolnjuje potrebe podjetja.

Prav tako smo preverili zmogljivost mize v proizvodnji, kar vključuje oceno njenega vpliva na produktivnost, kakovost izdelkov ter učinkovitost proizvodnih procesov. S primerjavo časovnih in učinkovitostih meritev pred in po uvedbi transporterja smo lahko ocenili, kako se je transporter izkazal pri izboljšanju produktivnosti in učinkovitosti proizvodnega procesa. Prav tako smo analizirali morebitne izboljšave v kakovosti izdelkov.

S tem projektom smo pridobili dragocene izkušnje in znanja o razvoju in izdelavi naprav v realnem okolju. Uvedba novega načina delovanja cikla transporterja bo verjetno izboljšala delovne procese, zmanjšala stroške zastojev in poškodb na materialu ter povečala produktivnost delovnega procesa.

Naša diplomska naloga je tako prispevala k razumevanju in uporabi sodobnih pristopov in metod pri razvoju in izdelavi naprav v industrijskem okolju. Prav tako smo se naučili, kako usklajevati delovne procese in časovne roke za uspešno izvedbo takšnih projektov.


 

Diplomsko delo Jan Marguč

PDF

Diplomsko delo Jan Marguč

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X