Uporaba izvršnice v praksi

Računovodja

Študent: Simona Bojanovič


Simona Bojanovič je diplomantka programa Računovodja na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjala decembra 2012.

PDF

Diplomsko delo Simona Bojanovič

Izhodišče za diplomsko nalogo je problem neplačevanja obveznosti ob njihovi zapadlosti. Neplačane ali nepravočasno plačane terjatve močno vplivajo na finančno moč podjetja. Obvladovanje terjatev mora biti zato v vsakem podjetju ena izmed prednostnih nalog.

V prvem delu diplomske naloge smo predstavili teoretična izhodišča instrumentov za zavarovanje terjatev. Najprej smo obravnavali že uveljavljene instrumente za zavarovanje terjatev: menico, zastavo nepremičnin, premičnin ali pravic, zavarovanje pri zavarovalnici, faktoring, cesijo, asignacijo in bančno garancijo. Od 28.10.2012 je na podlagi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZpreZP-1) v uporabi izvršnica. To je nov instrument, s katerem je zakonodajalec želel odpraviti plačilno nedisciplino.

V drugem delu diplomske naloge smo analizirali uporabo obstoječih instrumentov za zavarovanje terjatev v praksi. Ugotovili smo, da je odstotek zavarovanih terjatev zelo nizek.

Glede na to, da je izvršnica nova se praksa še ni razvila. Diplomsko nalogo smo zaključili s primerjavo prednosti in morebitnih slabosti izvršnice z že uveljavljenimi instrumenti za zavarovanje terjatev.

Ugotovili smo, da ima številne prednosti, katere bodo po našem mnenju prepričale odgovorne v podjetjih, da se bodo odločili za njeno uporabo.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Simona Bojanovič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.