Vpliv digitalne preobrazbe na okolje in varnostno politiko v podjetjih

Sistemsko inženirstvo

Študent: Tina Pajsar

Tina Pajsar je diplomantka Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Sistemsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala decembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Tina Pajsar

V zadnjih nekaj letih so bila podjetja primorana k vsaj določeni meri digitalizacije zaradi epidemije COVID-19. S tem so si podjetja, poleg dodatnih stroškov in nepripravljenosti za delo od doma, nehote pridobila razkritje varnostnih lukenj, saj prej verjetno niso omogočala dela od doma, tako da zaposleni niso bili opremljeni s prenosnimi računalniki in niso imeli urejenih pravilnikov dela od doma ali prilagojenega delovnega okolja doma.

Kar naenkrat pa so podjetja morala svojim zaposlenim omogočiti oddaljen dostop, kar lahko nepridipravom odpre dodatna vrata, ki niso dovolj dobro zavarovana. Obenem pa je sistem varen toliko, kot je izobražen o nevarnostih in varovanju podatkov najšibkejši zaposleni.

Varnostna politika informacijske tehnologije je dokument, ki določa pravila, pričakovanja in splošni pristop, ki ga organizacija uporablja za ohranjanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti svojih podatkov.

Varnostni pravilniki obstajajo na številnih različnih ravneh, od konstrukcij na visoki ravni, ki opisujejo splošne varnostne cilje in načela podjetja, do dokumentov, ki obravnavajo posebna vprašanja, kot je oddaljen dostop ali uporaba WI-FI.

Varnostni pravilnik se pogosto uporablja v povezavi z drugimi vrstami dokumentacije, kot so standardni operativni postopki. Ti dokumenti skupaj pomagajo podjetju pri doseganju varnostnih ciljev.

V sklopu diplomskega dela bomo ugotovili kaj vse sestavlja varnostno politiko, da je učinkovita. Prav tako kako varnostno politiko sploh napisati in kako pogosto jo je potrebno obnavljati. Obstajajo tudi standardi, kot je ISO 27001, ki vsebuje smernice kako mora podjetje pristopati k varovanju podatkov podjetja.

Prav tako bomo upoštevali standard TISAX, ki je mehanizem za ocenjevanje in izmenjavo informacijske varnosti v avtomobilski industriji.

Najbolj pomemben člen pa so seveda zaposleni, torej prav tako bomo pregledali kako zaposlenim predstaviti varnostno politiko ter kako jo uresničiti, saj varnostna politika ni le dokument, na katerem se nabira prah, ampak je živ dokument, ki mora biti redno posodobljen.

Ne smemo pa niti pozabiti kako digitalizacija, delo od doma ter epidemija vplivajo na okolje. Zaradi dela od doma se je povečala digitalizacija podjetij in še bolj ozaveščenost, da ni potrebno vsakega dokumenta natisniti, kar pa je za večino podjetij eden izmed redkih načinov, kako podjetje vpliva na okolje s svojo digitalizacijo.


Diplomsko delo Tina Pajsar

PDF

Diplomsko delo Tina Pajsar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X