Vpliv organizacijske kulture in klime na uspešnost podjetja

Ekonomist

Komercialist

Študent: Polona Lukman

Polona Lukman je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist-komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala novembra 2020.

PDF

Diplomsko delo Polona Lukman

V času globalne gospodarske krize predstavljajo zaposleni največje bogastvo podjetja in hkrati vir konkurenčnosti pred drugimi organizacijami. Zato je ključna naloga vodij, da ustvarijo in vzdržujejo dobro organizacijsko klimo in s tem večje zadovoljstvo zaposlenih pri delu, saj bo zadovoljen in motiviran delavec dosegal boljše poslovne rezultate. Prav tako je pomembna tudi organizacijska kultura, ki predstavlja celoten sistem vrednot, pravil, stališč, norm, vedenja zaposlenih in drugih dejavnikov v organizaciji. Glavni cilj organizacijske kulture in klime je doseči želeno stanje v organizaciji in ob tem upoštevati preteklo stanje in izkušnje, upoštevati trenutne dane možnosti ter graditi skupno prihodnost.

V današnjem času zaradi čedalje večje tržne konkurenčnosti postaja vprašanje organizacijske kulture vedno pomembnejše, zato bodo morale organizacije spoznavati in odkriti notranje dejavnike svoje (ne)uspešnosti.

V diplomskem delu želim pokazati, da sta organizacijska kultura in klima pomembni komponenti za organizacijsko razpoloženje, saj se integrirata v zaposlene, delovne postopke in procese ter notranje in zunanje okolje. Pravzaprav sta si pojma organizacijska kultura in klima zelo različna, a kadar govorimo o organizaciji, ju ne moremo ločevati. Da v organizaciji ohranimo konkurenčno prednost, moramo kulturo in klimo vedno obravnavati skupaj, saj sta pokazatelj razpoloženja v sami organizacij. Samo razpoloženje se odraža v načinu vedenja zaposlenih tako kot v načinu delovanju same organizacije.

Podjetja se v času gospodarske krize soočajo z vse večjo konkurenco in se trudijo za obstoj podjetij in zaposlenih, ki so v kriznih časih najbolj ranljiva skupina. Zaposlene bega negotovost in jih je strah izgube službe, zato lahko v takšnem okolju hitro pride do neugodne klime, ki posledično vpliva na uspešnost podjetja. Ravno s tega vidika je v interesu podjetja, da svoje zaposlene za delo motivira. Dobri medosebni odnosi predstavljajo ključno konkurenčno prednost in največje bogastvo podjetja.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Polona Lukman

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.