Vzpostavitev celostne grafične podobe za blagovno znamko Pisarna

Grafično oblikovanje

Študent: Karin Žlebir

Karin Žlebir je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v septembru 2023.

PDF

Diplomsko delo Karin Žlebir

Diplomsko delo se poglobi v kompleksen proces vzpostavitve prenovljene vizualne identitete za Pisarno, inovativen prostor, namenjen študentskemu delu in druženju. Osrednji cilj tega projekta je okrepiti prepoznavnost in povezanost organizacije tako med svojimi uporabniki kot tudi v širši javnosti.

Zato smo razvili premišljeno komunikacijsko strategijo, ki se utemeljuje na temeljnih načelih doslednosti, jasnosti in avtentičnosti sporočil. Nova vizualna identiteta, ki zajema svež likovni koncept, uvajanje geometrijskih ilustracij ter izbiro specifičnih tipografskih elementov, predstavlja ključni korak pri doseganju tega cilja.

Podrobna analiza učinkov vzpostavitve nove identitete je razkrila široko paleto odzivov in povratnih informacij uporabnikov, kar je predstavljalo dragocen vpogled v sprejem nove podobe. Večina teh odzivov je bila izjemno pozitivnih, saj so izražali pohvale glede osvežitve in modernizacije podobe ter prepoznavanja elementov, ki se usklajujejo z vrednotami in s poslanstvom Pisarne.

To nam je zagotovilo potrditev, da smo v izgradnji sodobne in privlačne vizualne identitete na pravi poti. Kljub prevladujočim pozitivnim odzivom pa smo skrbno obravnavali tudi konstruktivne kritike, ki so izpostavljale potrebo po boljši razlagi določenih elementov ter skladnosti z zgodovinskim kontekstom organizacije.

To je bilo ključnega pomena za nas, saj smo si prizadevali za popolno usklajenost novega videza. Na le-tega smo izvedli dodatne prilagoditve, ki so povečale razumevanje in sprejem nove identitete med našimi ciljnimi skupinami.

S tem smo ustvarili popolnoma skladno izkušnjo za uporabnike. Naša ključna usmeritev pri tem koraku je bila zagotoviti organizaciji učinkovito prenašanje nove identitete ter vzpostavitev konsistentnosti v vseh komunikacijskih interakcijah.

To je prineslo enoten in prepoznaven videz, ki se je prelil skozi vse naše komunikacijske kanale, kar je izboljšalo prepoznavnost in identifikacijo z našo blagovno znamko. Naša strategija komunikacije je jasno usmerjena v dosledno upoštevanje identitetnih smernic ter izkoriščanje povratnih informacij za kontinuirano izboljševanje in prilagajanje.

Na koncu je naš cilj še bolj utrditi prepoznavnost, povezanost in vključenost Pisarne med študenti ter širšo skupnostjo, hkrati pa dosledno udejanjiti vizijo prenovljene vizualne podobe.


 

 

Diplomsko delo Karin Žlebir

PDF

Diplomsko delo Karin Žlebir

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X