Zagotavljanje varnosti v hotelu X

Varovanje

Študent: Olga Ignjatović

Olga Ignjatović je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjala januarja 2021.

PDF

Diplomsko delo Olga Ignjatović

V diplomski nalogi se bom ukvarjala s hotelirstvom ter varnostjo v hotelih oz. v Hotelu Veter. Hotelirstvo predstavlja v današnjem svetu eno izmed najobsežnejših ter najpogostejših oblik turizma. Turistična panoga prispeva velik del dohodka vsaki državi, ki hoče svoje znamenitosti in naravne dobrine prikazati navzven z nudenjem obiska najrazličnejših turističnih atrakcij. Hotelirstvo je del turizma, večina turističnih ponudnikov namreč nudi svojim gostom tudi prenočišča v hotelu.

V diplomski nalogi je predstavljena kratka zgodovina hotelirstva. Včasih so imeli ponudniki svojih prenočišč na voljo zgolj sobo s posteljo ter kakšno obliko obroka, danes pa lahko v hotelih poleg najsodobnejših oblik prenočišč gostje izbirajo med odlično gostinsko ponudbo, na voljo so najrazličnejše hale oz. dvorane, ki so namenjene seminarjem ali pa koncertom, vse bolj popularna je tudi wellness ponudba. Na kratko je podana tudi primerjava med slovenskimi in avstrijskimi hoteli, kjer se pojavijo nekatere razlike, predvsem v oblikah hotelov, ki jih poznajo v Avstriji, pri nas pa ne.

Hotelirstvo dandanes po vsem svetu predstavlja posel, dobičkarstvo ter tekmovanje med samimi ponudniki. Zaposleni v hotelirski panogi stremijo k temu, da ustvarjajo prijetno, domače, odprto in sproščeno okolje za goste, ki naj bi se pri njih počutili kot doma. Trudijo se zagotoviti okolje, ki vse to nudi in omogoča, da se gostje med bivanjem pri njih počutijo tudi varne. Vse več turistov izbere prenočišče v hotelu ravno zaradi občutka varnosti, ki je nenazadnje pomembna tudi pri sami izbiri destinacije. Glede na to, da danes živimo v času, ko pogosto prihaja do kriminalnih dejanj (npr. tatvin) ali celo napadov na goste in zaposlene, je za turiste zelo pomembno, da bivajo v okolju, kjer je za njihovo varnost dobro poskrbljeno.

Za vsak hotel je pomembno, da ima svoj načrt varovanja, ki je prav tako podrobno predstavljen v diplomski nalogi. Kot večina hotelov, ima tudi Hotel Veter videonadzor, nameščene gasilne aparate in hidrante, pomemben element varnosti pa predstavlja tudi usposobljena receptorska služba. Zanimal me je tudi vidik rednega gosta na varnost in ponudbo obravnavanega hotela, zato sem v okviru naloge izvedla tudi intervju. V sklepnem delu so podane skupne ugotovitve glede na obstoječe stanje v Hotelu Veter.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Olga Ignjatović

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.