Zakonodaja in standardizacija na žičniških napravah za prevoz oseb – krožno kabinska žičnica Pohorska »vzpenjača«

Strojništvo

Študent: Miha Ajster

Miha Ajster je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal oktobra 2018.

PDF

Diplomsko delo Miha Ajster

Žičničarstvo se je v preteklosti pojavilo zelo zgodaj, in sicer s prvim vlačenjem bremena z vrvjo do prečkanja rek na splavih s pomočjo privezane vrvi na drevesa …

Danes si ne moremo predstavljati zimskih središč brez žičniških naprav. Žičniške naprave predstavljajo osnovno prometno povezavo.

Sčasoma je tehnologija naprav tako napredovala, da so postale naprave kompleksni stroji, ki jih pa z vidika varne uporabe strojev oziroma naprav mora še vedno nadzirati človek. Prav tako pa sta v korist uporabnikov, upravljavcev in proizvajalcev napredovala žičniška zakonodaja in standardizacija.

V nalogi so predstavljena tri bistvena poglavja:

  • predstavitev KKŽ Pohorska vzpenjača s poudarkom na ključnih prometnovarnostnih parametrih;
  • osebje za obratovanje na žičniških napravah;
  • obratovanje žičniške naprave v normalnih in izrednih primerih.

V vsakem poglavju smo se osredotočili na zakonsko podlago in na samem koncu analizirali obstoječe stanje s splošnimi zakonskimi in standardnimi zahtevami.

Ker pa se tako kot na cesti tudi v žičničarskem prometu dogajajo nesreče, smo si za cilj izbrali naslednje tri trditve, ki smo jih v nalogi potrdili:

  1. Varnost uporabnikov na žičniških napravah za prevoz oseb je ključnega pomena, zagotavljamo jo z upoštevanjem zakonodaje in standardov.
  2. Pri načrtovanju žičniških naprav so ob zakonodaji in standardih ključnega pomena tudi znanje in izkušnje upravljavcev, ki zagotavljajo varno in zanesljivo upravljanje.
  3. Nesreče na žičniških napravah za prevoz oseb se preprečijo z upoštevanjem zakonov in standardov.

Mnoge stvari v diplomskem delu so bile opisane z vidika lastnih izkušenj.

Kot že napisano v sami nalogi, se dogajajo nesreče na žičniških napravah, za katere je večinoma odgovoren človek, vzrok zanje sta človeška malomarnost in neznanje. Danes so naprave tehnološko tako napredovale, da le redkokdaj zataji material. V večini primerov zataji človek. Kadar je nesreča posledica slabega materiala, pa se ugotovi, da je bilo za to krivo slabo vzdrževanje, za kar pa odgovarja ponovno človek.

Bistvenega pomena je, da se držimo zakonodaje in s tem zagotavljamo minimalne pogoje vzdrževanja, ki jih predpisujejo zakon in standardi. Prav tako bi morali upravljavci več časa in denarja posvečati vzdrževanju, kot je to določeno na letni ravni.

Pomembno je tudi usposabljanje osebja, saj so delavci prvi na napravi, ko pride do težav, preden nastopi katastrofa. V podjetju aktivno sodelujem pri usposabljanju sezonskih delavcev, ki jih pred začetkom zime na novo zaposlimo, saj se le redko vrnejo delavci iz prejšnjih sezon.

Večkrat je že tudi bilo rečeno, da bi morali upravljavci vložiti več denarja v usposabljanje osebja za varno obratovanje oziroma reševanje z zasilnim pogonom ali z vrvno tehniko.

V nalogi so potrjene vse tri hipoteze:

  1. Če se držimo minimalnih zahtev, ki jih predpisujejo zakoni in standardi, bodi naprave varne za uporabnike. Ključnega pomena je, da poleg zakonodaje dosledno upoštevamo navodila proizvajalcev.
  2. Prav tako zagotovimo ob upoštevanju dobre prakse upravljavcev varnost na napravi in znižamo stroške vzdrževanja.
  3. Če upoštevamo zakonodajo in osebje o tem poučimo, bomo v večini primerov sami poskrbeli za lastno varnost kot tudi varnost uporabnikov žičniških naprav.

A žal smo ljudje takšni, da se mnogokrat ne držimo vseh pravil in nam zadeve posledično uidejo izpod nadzora. Zato je ključnega pomena, da redno in skrbno vadimo vse postopke obratovanja žičniških naprav v vseh razmerah in situacijah, saj ob nesreči ne bomo imeli lepega sončnega dne tako kot morda na vajah reševanja.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Miha Ajster

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X