Zbiranje podatkov od oseb kot operativna metoda dela zasebnega detektiva

Varovanje

Študent: Borut Bauman

Borut Bauman je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjal februarja 2020.

PDF

Diplomsko delo Borut Bauman

Diplomsko delo predstavlja detektivsko dejavnost v Sloveniji s posebnim poudarkom na upravičenju detektivov za pridobivanje podatkov od oseb, ko razgovor in komunikacijske veščine predstavljajo ključno poizvedovalno orodje za pridobitev želenih podatkov. Detektivska dejavnost predstavlja eno izmed možnosti zagotavljanja notranje varnosti v državi.

Gre za zakonsko regulirano dejavnost, ki spada med zasebno varstvo ter zahteva sistemsko urejenost in učinkovit nadzor. Prvi zakon o detektivski dejavnosti je stopil v veljavo leta 1994. V nadaljevanju je bil sprejet nov zakon leta 2011, ki je prinesel spremembe pri opravljanju dejavnosti in natančno opredelil pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti. Detektivska dejavnost ima poseben položaj glede na dejstvo, da detektivi pri svojem delu lahko posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. V Sloveniji je detektivska dejavnost regulirana z Zakonom o detektivski dejavnosti, v katerem so med drugim določena tudi upravičenja, ki jih lahko uporabljajo zasebni detektivi. Naročniki detektivskih storitev pričakujejo, da jim bodo detektivi zagotovili takšne informacije in dokaze, ki bodo v morebitnih poznejših postopkih imeli uporabno korist tudi v smislu upoštevanja s strani drugih organov in organizacij. Detektivi morajo delovati v okviru zakonskih in etičnih zmožnostih, da svojim naročnikom zagotovijo dokaze in informacije.

Po predpisani zakonodaji lahko detektivi pridobivajo informacije neposredno od oseb, na katere se nanašajo podatki, in od drugih oseb, ki razpolagajo s podatki, če so jih pripravljene dati prostovoljno brez prisile ali vzpodbude detektiva. Dober in uspešen detektiv mora vzpostaviti mrežo zanesljivih virov informacij in vzdrževati oziroma ohranjati stike z njimi. Detektiv se pri svojem delu zanaša in opira predvsem na znanje, izkušnje in iznajdljivost. Pri pridobivanju podatkov od oseb so ključnega pomena komunikacijske sposobnosti, ki bistveno vplivajo na kakovost pridobljenih podatkov. Pridobivanje podatkov poteka v obliki načrtovanega razgovora oziroma interakcije med detektivom in osebo, in sicer gre za visoko specializirano obliko pogovora s točno določenim namenom in ciljem.

Pri zbiranju podatkov od oseb je ključnega pomena izdelava taktičnega načrta konkretnega razgovora. Detektiv mora v vsakem trenutku nadzorovati potek pogovora, prav tako mora biti med razgovorom vljuden, spoštljiv, premišljen in odziven. Predvsem pa se mora zavedati, da je njegova edina naloga zbiranje informacij in dejstev.

 

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Borut Bauman

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.