Jezik predavanj V slovenskem ali angleškem jeziku

Pridobljeni certifikati

V času študija lahko na šoli opravljate tudi industrijske izpite, CISCO IT Essentials, CompTIA A+, CISCO CCNA Routing & Switching, Cisco CCNA Security in CompTIA Cloud+.

CISCO CCNA Routing & Switching

Akreditacije programa

Študijski program Informatika je javno-veljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Dvojna diploma

Vzporeden študij v javno-veljavnem programu za pridobitev dveh diplom Slovenije in Velike Britanije.

Pearson BTEC Higher National Diploma Computing (Network Engineering)

Bazične mehke veščine in spretnosti

Bazične mehke veščine in spretnosti

Osvojili boste mehke veščine poslovnega komuniciranja v domačem in tujem jeziku, organizacije in vodenja ter podjetnosti in ekonomike informacijsko-inženirskih projektov.

Način izvedbe študija razvija Vaše timske sposobnosti, sposobnost javnega nastopanja, kritičnega razmišljanja in problemskega reševanja nalog.

Osnove računalništva in informatike

Osnove računalništva in informatike

Besedilo kmalu

Sistemsko inženirstvo I

Sistemsko inženirstvo I

Besedilo kmalu

Sistemsko inženirstvo II

Sistemsko inženirstvo II

Besedilo kmalu.

Ugodnosti tekom študija

  • Brezplačna programska oprema
    Office365, Google Apps, LinkedIn Learning, Oracle VirtualBox, Eclipse, Java SE Development Kit, MySQL, PhpMyAdmin, StarUML

Nadpovprečna uspešnost in zaposljivost diplomantov

Več kot 25 let izobražujemo in zaposlujemo za evropske potrebe

Edina višja strokovna šola s slovensko in britansko akreditacijo za pridobitev dveh diplom

Edina zasebna šola z diplomo odličnosti po modelu odličnosti Skupnosti VSŠ