OZNAKE Objav z oznako "digitalizacija."

Oznaka: digitalizacija.

V okviru diplomskega dela sem izdelal BIM model objekta, s katerim sem preverjal predhodno predpostavljene hipoteze. Namen modela je bila nadgraditev obstoječe projektne dokumentacije,...

Pisarniško poslovanje je zelo pomemben del v vsakem podjetju, saj obdelava in urejanje dokumentacije skrbi za dobre in pravilne odločitve v podjetju. Digitalizacija nam...

Med pisanjem diplomskega dela sem prišla do nekaterih novih spoznanj glede dejstva, da odprtje podjetja le ni tako preprosto in da veliko truda zahteva...

Računovodstvo je pomemben del vsakega podjetja, saj z zbiranjem in obdelovanjem podatkov pripravlja kakovostne informacije, ki so podlaga za dobre poslovodne odločitve. Upoštevati mora...

Podjetja so se danes primorana spreminjati, sprejemati nove sisteme dela in se tako prilagajati svetovnemu trendu. Eden izmed teh dejavnikov spreminjanja je tudi digitalizacija...