Digitalizacija gradbenega procesa od idejnega izrisa do izvedbe del

Gradbeništvo

Študent: Boštjan Fekonja

Boštjan Fekonja je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal julija 2021.

PDF

Diplomsko delo Boštjan Fekonja

V diplomskem delu poskušam čim bolj povezati svoje delo z digitalizacijo gradbenega procesa, saj menim, da na tem področju delujem že vrsto let, odkar sem začel svojo poklicno pot v podjetju Lumar IG.

V podjetju sem začel uvajati digitalizirano ponudbo, ki je povezana z risarskim in kalkulacijskim programom, pri čemer sem naletel na vrsto težav.

Da bi laže razumel te težave, sem se odločil, da v diplomskem delu raziščem, ali je z digitalizacijo mogoče zmanjšati pojavljanje napak, ali je možno digitalizacijo vpeljati v vsak del delovnega procesa in ali prihaja do napak med samimi procesi digitalizacije.

Z namenom, da bi laže opredelil posamične procese, sem se odločil, da jih razdelim v štiri sklope: idejni izris, popis in kalkulacije, ponudba ter izvedba.

Odločitev, da posamezne procese razdelim na tak način, izhaja iz moje želje, da se osredotočim na svoje delo v podjetju in ga izboljšam z izdelavo diplomskega dela. Diplomsko delo bo imelo poudarek na treh od omenjenih sklopov, in sicer na idejnem izrisu, popisu in kalkulaciji ter ponudbi.

V nalogi proučim, kakšna je razlika v popisu in kalkulaciji v primeru, če ju opravi človek ali pa najprej programirano digitalno orodje, kje prihaja do odstopanj in ali so ta odstopanja velika ter ali se napake prenašajo med posameznimi procesi ali ne. Opredelim tudi, kje prihaja do napak in zakaj.

V glavnem delu diplomskega dela opišem in izvedem celoten proces od idejnega izrisa, izdelave popisov in kalkulacije do izdelave ponudbe ter proučim, ali lahko na vsakem primeru uporabimo takšen način oziroma proces dela.

Na koncu vsakega sklopa primerjam nov način dela s klasičnim načinom, kjer vse procese izvede posameznik, pri čemer pa niti ni nujno, da je izvajalec zgolj eden, kar je v praksi zelo pogosto in kjer prihaja do največjih razhajanj. Predvsem pa namenim poudarek ugotovitvi, kakšen vpliv ima na ta proces človeški dejavnik.

Na koncu sledita povzetek celotnega diplomskega dela ter zaključna misel, v kateri še enkrat povzamem ključne točke in odgovorim na glavno vprašanje mojega diplomskega dela – ali je digitalizacija procesa možna v vseh primerih izvedbe.

Diplomsko delo Boštjan Fekonja

PDF

Diplomsko delo Boštjan Fekonja

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X