Avdio elementarna podoba radijske postaje

Avdio produkcija

Študent: Nino Selinšek

Nino Selinšek je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija - modul Avdio produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjal februarja 2022.

PDF

Diplomsko delo Nino Selinšek

Z radijskimi postajami se večina ljudi srečuje vsak dan. Poslušamo jih doma, med vožnjo ali v službi. Radio je še vedno popularen medij, kljub ogromni izbiri tehnologije. Prednost radia je, da je zelo dostopen. Ker ga posluša ogromno ljudi, se radijske postaje razlikujejo glede na njihovo elementarno podobo, ki prispeva k drugačnosti in stilu radijskih postaj.

V diplomski nalogi sem raziskal potek dela in ustvarjanja zvočnih elementov za radijsko postajo.

S samostojnim produkcijskim delom sem se približal viziji podjetja in ustvaril zvočne elemente, ki so primerni za izbrano radijsko postajo. Večina elementov je že bila izdelanih, zato je šlo v večini za posodobitev prejšnjih verzij. Ustvarjal sem jih po že nekih »predlogih«, ki so mi služili kot smernice pri ustvarjanju.

V začetnem delu je predstavljeno podjetje Radio Ptuj ter kaj je zvočna elementarna podoba radijske postaje ter kako pomaga radijskim postajam. Opisal sem, kako so potekali dogovori z naročnikom, ki je bilo podjetje Radio Ptuj.

Opredelil sem želje naročnika, ki so pomembno vplivale na proces in končno podobo zvočnih elementov. Analiziral sem pretekle izdelke in tiste, ki ji uporabljajo trenutno na radiu. Podatke sem zbral in jih uporabil pri idejni zasnovi ter produkciji zvočnih elementov.

Pri delu sem upošteval tudi stil radijske postaje in namen uporabe zvočnih elementov. Celotna produkcija zvočnih elementov je potekala v domačem studiu, ki ima določene prednosti kot tudi slabosti oz. omejitve, ki sem jih predstavil.

Celotni projekt, ki sem ga izdelal, zahteva precej časa, zato je pomembno, da sledimo in se držimo dogovorov, predvsem če gre za delo z naročnikom. Pri delu je pomembno sprotno izobraževanje in iskanje novih znanj in tehnik, ki nam lahko delo olajšajo, lahko pa nas tudi inspirirajo pri iskanju in zasnovi idej.

Ob delu z radijsko postajo sem spoznal kar nekaj novih besed, ki zajemajo poimenovanje raznih zvočnih elementov. Ti izrazi so mi bili pred delom povsem nepoznani, zato sem razložil pomen ter kakšne so lastnosti zvočnih elementov, ki jih opisujejo.

Po analizi preteklih in trenutnih zvočnih elementov, ki jih uporablja radijska postaja, sem opisal celotni produkcijski proces od idejne zasnove do končnega izdelka. Opisal sem način dela ter tehnike, ki sem jih uporabil.

Po produkciji izdelkov sem predstavil še proces postprodukcije, ki zajema mešanje in masterizacijo izdelkov. Sledi še predaja izdelkov naročniku in arhiviranje vseh datotek in projektov.


Posnetkom lahko prisluhnete tukaj:

 

 

Diplomsko delo Nino Selinšek

PDF

Diplomsko delo Nino Selinšek

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X