Izboljšava tehnološko ekonomskega elaborata za objekt obvoznica Kidričevo

Gradbeništvo

Študent: Matej Baniček

Matej Baniček je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal decembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Matej Baniček

Kot pomemben del dokumentacije v gradbeništvu predstavlja Tehnološko ekonomski elaborat, kateri je izvajalcem v pomoč tekom celotne gradnje. Ta nam na gradbišču daje navodila, da je vsak postopek narejen s pravilnim načinom izvedbe.

V diplomskem delu smo želeli prikazati primer izboljšave tehnološkega elaborata za izvedbo novogradnje Zahodne obvoznice Kidričevo, ki med seboj povezuje glavno cesto R2-432 Rogatec – Apaški križ, odsek št. 1285 Majšperk – Hajdina v skupni dolžini 4.241,82 m.

Cilj je bil prikazati obstoječe stanje projekta, predvidene posege na objektu, posamezne faze del, projektne rešitve, kakovost izvedbe, predvidene vgrajene materiale, organizacijo gradbišča in mehanizacijo. K tem določenim fazam smo dodali izboljšave iz vidika etike, trajnosti in ekonomije.

Z določenimi hipotezami bomo predstavili, da moramo z vsako fazo dela razmisliti o tem, kako bi se nam lahko delo olajšalo. Pomembno je, da za vsak odpadni material, ki se ga na gradbišču srečamo, dobro razmislimo, če se ga lahko kje na gradbišču ponovno uporabi.

Seveda moramo za to pridobiti ustrezno dokumentacijo. S pravilno uporabo materialov in s pravilnim vgrajevanjem lahko objektu povečamo njegovo trajnost in njegove namene. Vsak dober vodja del si mora naprej detajlno prebrati tehnično poročilo, saj iz njega razberemo vse o projektu.

Poglobiti se mora v vse faze del, iz katerih mora razbrati, s katerim načinom dela se ga bo lotil. Nato pa mora vse to tudi natančno opredeliti v tehnološko ekonomskem elaboratu.

V diplomskem delu bomo še posebej izpostavili nekaj faz del, ki smo jih izboljšali. Predstavili bomo, s kakšnim drugačnim namenom smo se lotili teh faz, da nam je bila izvedba dela olajšana iz več vidikov. S tem bomo predstavili, kaj nam pomeni dobra priprava na elaborat, saj imamo le tako možnost razmisleka za najučinkovitejšo in pravilno izvedbo, katero prenesemo do nadzora in naročnika del.

Izvajalec del se z dobro izvedbo tehnološko ekonomskega elaborata lahko izogne vsem nepravilnim postopkom izvedbe dela. Predvsem pa se po ravnanju po njem izogne vsem nepravilnostim, ki bi vodile k nepotrebnim dodatnim stroškom.

S predstavljenimi hipotezami smo hoteli predstaviti, kako pomembna je povezanost med izdelovalci tehnološko ekonomskega elaborata in med vodji de, saj oni najlažje iz lastnih izkušenj na gradbišču že v začetku elaborata predvidijo katera faza dela bo najbolj primerna.

S tem se že v samem začetku izognemo spremembam in dopolnitvam elaborata.


 

Diplomsko delo Matej Baniček

PDF

Diplomsko delo Matej Baniček

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X