Izvedba ravne zelene strehe glede na nosilno konstrukcijo – prizidek jedilnice OŠ Mladika

Gradbeništvo

Študent: Dušan Lorbek

Dušan Lorbek je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2022.

PDF

Diplomska naloga Dušan Lorbek

Les je naravni material. V gradbeništvu ga je kot konstrukcijski element možno uporabiti v obeh osnovnih konstrukcijski elementih. Lahko ga uporabimo kot steber, ker ima dobro nosilnost po vertikali in lahko ga uporabimo kot nosilec, ker je dobro nosilen po horizontali.

Največji problem lesu glede njegove obstojnosti ter posledično nosilnosti predstavljajo biološki škodljivci in izpostavljenost vlagi in suhemu zraku v izmenjujočem  ciklu. Njegova glavna prednost je trdnost, primerjalno glede na  njegovo majhno lastno težo.

S sušenjem lesa do idealne relativne vlažnosti in njegovim lepljenjem pa lesu močno povečamo nosilnost in življenjsko dobo. Za izvedbo lesenih lameliranih nosilcev potrebujemo kvaliteten suh les, katerega vlažnost ne sme biti večja od 15 %.

Ko iz tako primerno suhega lesa  odstranimo še vse njegove nepravilnosti in izdelamo lamele, pridemo do osnove za izdelavo lameliranih lepjenih nosilcev. Lamelirani lepljeni nosilci – lepljenci pa nam kot konstrukcijski element nosilcev omogočajo premostitev večjih razponov.

Z izdelavo lepljencev ohranimo osnovne karakteristike lesa in dobimo lep in trajen izdelek.  Pri izdelavi lameliranih lepljenih nosilcev smo omejeni samo s tehnološkim postopkom lepljenja, možnostjo transporta in montaže.

Beton kot konstrukcijski material ima veliko trdnost. Ima pa majhno nosilnost, katero betonu močno povečamo z uporabo armature ter tako dobimo armiran beton (AB). Zgodovina armiranega betona se začne leta 1824.

Skozi leta pa se je izdelava armiranega betona še samo izboljševala, nenazadnje z dodajanjem raznih dodatkov, katere dodajamo pred ali med samim mešanjem in jih delimo v tri glavne skupine kemijski, mineralni in vlakna.

Tako danes izdelujemo betone, kateri dosegajo visoke trdnosti in nosilnosti. S pravilnim projektiranjem armirano betonskih konstrukcij, obliko elementa ter armature in vrste betona,  lahko z betonom dosežemo velike razpone.

Prednost betona, katera daje betonu trajnost, je v njegovi možnosti recikliranja. Recikliran beton lahko uporabimo kot agregat za izdelavo nove betonske mešance namesto naravnega agregata.

Z naraščanjem uporabe betona zaradi njegove trdnosti, nosilnosti, vsestranske uporabnosti je beton danes veliko krat uporabljen kot osnovni konstrukcijski element, kar ga postavlja v vrh danes uporabljenih materialov.

Vendar se je pričel trend spreminjati in se je ponovno pričela zelo velika uporaba lesa kot konstrukcijskega materiala. Tukaj je velik delež prispevalo varčevanje energije ter izvajanje gradnje objektov v pasivni izvedbi danes pa že v nizkoenergijsko izvedbi, kjer morajo biti nosilni elementi čimbolj izolativni zaradi doseganja zahtev normativov  nizkoenergijske gradnje.

Diplomska naloga Dušan Lorbek

PDF

Diplomska naloga Dušan Lorbek

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X