Izzivi e-računov in knjiženje po stroškovnih mestih

Računovodja

Študent: Antonela Marčeta

Antonela Marčeta je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala novembra 2023.

PDF

Diplomsko delo Antonela Marčeta

V diplomskem delu obravnavam izzive e-računov in knjiženje po stroškovnih mestih. Podjetje z uporabo e-računov lahko izboljša svoje poslovne procese ter poveča produktivnost in učinkovitost. Za pisanje diplomskega dela sem uporabila strokovno literaturo. Namen tega je zagotoviti trdno teoretično podlago za razumevanje koncepta e-računov in stroškovnih mest.

Vsi podatki so zajeti iz letnega poročila za leto 2022, ker sem analizirala in primerjala stroške z letom 2021. Opisana so stroškovna mesta, ki se uporabljajo v podjetju, vključno z metodo, ki jo uporabljajo za stroške. Diplomsko delo vsebuje več ključnih poglavij, na primer predstavitev stroškovnih mest v podjetju in analizo stroškov.

Prav tako je predstavljena tema e-računov in digitalizacije v organizaciji. V teh poglavjih so navedeni tudi primeri.

Zanimalo me je predvsem, kako deluje izmenjava e-računov v podjetju. Predstavljeni so osnovni koncepti e-računov, njihova prednost in vloga v digitalni dobi. Sklepna raziskava diplomskega dela povzema ključne ugotovitve in poudarja pomen e-računov za sodobno poslovanje.

Predstavljeni so tudi napotki za tiste, ki razmišljajo o uvedbi e-računov, in priporočila za uspešno izvajanje tega digitalnega procesa. Opisala sem postopek likvidacije prejetih računov, predvsem kolikšno je število ročnega vnosa, in predloge za usmeritev k celotni uvedbi e-računov.

Tudi digitalizacija ima vpliv na uporabo e-računov, kjer pridejo do izraza številne prednosti današnjih sodobnih tehnologij. Digitalizacija povečuje učinkovitost procesa izmenjave računov. Prehod s tradicionalnih računov na elektronsko obliko omogoča zanesljivo in hitrejšo izmenjavo med poslovnimi partnerji.

E-računi se lahko samodejno obdelujejo in knjižijo, kar zmanjšuje potrebo po ročnem vnosu podatkov. To pa pripomore k hitrejšemu obračunu in izboljša nadzor nad finančnimi tokovi. Današnja digitalizacija še omogoča shranjevanje e-računov v oblaku ali na varnih strežnikih, kar preprečuje izgubo dokumentacije in poškodb zaradi naravnih nesreč.

Poenostavlja tudi proces knjiženja in zagotavlja boljšo sledljivost, kar ima pozitiven vpliv na finančno upravljanje in zmanjšanje administrativnih bremen podjetij.


 

Diplomsko delo Antonela Marčeta

PDF

Diplomsko delo Antonela Marčeta

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X