Kako zastaviti vzajemno trženje in povečati nakup stranke s povezovanjem blagovnih znamk

Komercialist

Študent: Tanja Klobasa

Tanja Klobasa je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala decembra 2021.

PDF

Diplomsko delo Tanja Klobasa

Živimo v času globalizacije, ki je močno zaznamovala svetovno gospodarstvo in vanj vnesla tako pozitivne kot negativne spremembe. Njen razmah je številnim podjetjem omogočil lažje poslovanje, a povečal konkurenco, kar je pomenilo iskanje novih rešitev.

Mnoga podjetja so se tako v želji po moči na trgu pričela povezovati in sklepati zavezništva. Nekatera podjetja so se podala v partnersko povezovanje blagovnih znamk, t. i. co-branding ali so-znamčenje.

Gre za sodelovanje najmanj dveh podjetij, ki skupaj oblikujeta skupni izdelek ali storitev. Obe podjetji v končni produkt vlagata svoje znanje, vire in si delita stroške nastale v procesu nastajanja.

Co-branding sodelujočim podjetjem prinaša številne prednosti; ena izmed njih je zagotovo razširitev trga in potencialnih kupcev ter hkrati hitrejši prodor blagovne znamke. Podjetja lahko s co-brandingom povečajo prepoznavnost in ugled blagovne znamke, postanejo bolj konkurenčna in povečajo kapital.

Partnersko povezovanje pa je lahko tudi neuspešno in s seboj prinaša številna tveganja in slabosti.

V diplomskem delu najprej obravnavamo pojem strateškega zavezništva in oblikovanje trženjskih zavezništev, nato pa bolj podrobno opredeljujemo co-branding kot partnersko povezovanje blagovnih znamk. Definirali smo blagovno znamko in opisali temeljne prednosti in slabosti co-brandinga.

V nadaljevanju  prikazujemo glavne razloge zakaj se sploh povezati v co-branding in kaj je pomembno pri izbiri primernega partnerja. Ob tem preverimo še, zakaj je pomembno upravljanje talentov znotraj določene organizacije in kako to lahko vpliva na sodelovanje dveh znamk.

Pogledamo si še temeljne oblike in strategije co-brandinga in kako se potrošniki nanj odzivajo.

V empiričnem delu obravnavamo podjetje X, ki se ukvarja z gostinstvom in podjetje Petrol, ki imata poslovalnici na isti lokaciji ter raziskujemo, kakšne so njune možnosti partnerskega povezovanja in s tem možnosti za povečanje nakupov strank.

Preverjamo, kako stranke obeh podjetij prepoznavajo njuno poslovanje in možnosti za sodelovanje ter kako bi se na določene možnosti povezovanja potrošniki odzvali. Podobno raziskujemo, kaj o možnostih povezovanja omenjenih podjetij menijo zaposleni podjetja X.

Skozi spletno analizo smo še preverili, ali obstajajo primeri, v katerih podjetje Petrol sodeluje v co-brandingu z drugimi znanimi ali manj znanimi znamkami in katere oblike sodelovanja pri tem izbira.

Diplomsko delo Tanja Klobasa

PDF

Diplomsko delo Tanja Klobasa

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X