Konstruiranje in izdelava zajemalke za nastiljanje piščančjih farm

Strojništvo

Študent: Klemen Podgoršek

Klemen Podgoršek je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v avgustu 2023.

PDF

Diplomsko delo Klemen Podgoršek

V diplomskem delu z naslovom Konstruiranje in izdelava zajemalke za nastiljanje piščančjih farm sem se osredotočal na razvoj in izdelavo zajemalke za nastiljanje piščančjih farm z oblanci. Opisal sem problem, s katerim se srečujem skozi celo diplomsko delo. In ta problem je, kako si olajšati ročno nastiljanje.

V diplomskem delu se srečamo tudi s predstavitvijo piščančjih farm, v katerih se bo zajemalka uporabljala, predstavljeni so postopki priprave hleva in reja perutnine. Diplomsko delo vsebuje opise uporabljenih tehnoloških postopkov, ki so ključni za konstrukcijo in izdelavo zajemalke.

Opisu tehnoloških postopkov sledi kratkek opis hidravlike in hidromotorja, ki je uporabljen pri izdelavi in konstrukciji. V nadaljevanju so opisani namen, cilji in osnovne trditve diplomskega dela. Podal sem hipoteze, ki jih na koncu potrdim ali ovržem. Opišem tudi program, s pomočjo katerega sem konstruiral.

V nadaljevanju diplomskega dela se srečam s podobnimi izdelki, ki mi jih ponuja trg. Prikažem različne izvedbe teh izdelkov in jih opišem. Prav tako opišem potek delovanja in različne vrste uporab. Prikažem različne vrste nastiljanja in opišem oblance, ki se bodo uporabljali za nastiljanje z zajemalko.

Po teoretičnem delu se diplomsko delo obrne v smer zasnove in izdelave izdelka.

V tem poglavju natančno opišem potek konstruiranja vse od ideje do skice, zasnove in končne konstrukcije. Predstavim probleme, s katerimi sem se srečeval pri konstruiranju, in prikažem terminski plan. Temu delu sledi prikaz kosovnice, v kateri so našteti vsi sestavni deli in njihova analiza ter podroben opis fizičnega sestavljanja zajemalke za nastiljanje piščančjih farm ter izdelava potrebnih sestavnih delov.

Tukaj tudi naštejem probleme, ki so nastali med poskusi delovanja, razložim, kako so problemi nastali in predstavim različne rešitve za njihovo odpravo.

V zadnjem delu diplomskega dela pa sledi še analiza celotne izdelave. V njej sem prikazal časovno analizo, ki predstavi čas, ki je bil porabljen za izdelavo diplomskega izdelka in stroškovno analizo, ki nam prikaže vse stroške, ki so se pojavili skozi pot od konstruiranja do izdelave.

Prav tako je v zadnjem delu predstavljen še sklep diplomskega dela, v katerem potrdim ali ovržem hipoteze z začetka diplomskega dela.


 

Diplomsko delo Klemen Podgoršek

PDF

Diplomsko delo Klemen Podgoršek

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X