Metode preverjanja pristnosti NFT in veliki podatki

Programsko inženirstvo

Študent: Emil Leifer

Emil Leifer je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Programsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal januarja 2024.

PDF

Diplomsko delo Emil Leifer

V teoretičnem delu tega diplomskega dela je izbrana metodologija vključevala celovito raziskavo z uporabo dveh različnih raziskovalnih pristopov, primerjalne študije in obsežnega pregleda literature.

Osredotočili smo se predvsem na raziskovanje trenutnega okolja rešitev in priporočil na področju razvoja aplikacij na verigi blokov WAX, pri čemer smo se posebej osredotočili na žetone, ki ne spadajo v skupino žetonov (Non-Fungible Tokens – NFT). To je vključevalo natančen pregled strokovne literature, posvečene razvoju platforme WAX, ki zajema uporabo programskega jezika EOSIO. Poleg tega smo se poglobili v priporočila in najboljše prakse, ki jih je predstavila skupnost razvijalcev WAX.

Pomemben vidik naše raziskave je bil osredotočen na kritično področje varnosti in ranljivosti, ki so neločljivo povezane z razvojem platforme WAX, zlasti v zvezi z NFT. Opravili smo temeljit pregled obstoječih raziskav, publikacij in metodologij, ki obravnavajo varno izvajanje pametnih pogodb na verigi blokov WAX.

Posebno pozornost smo namenili razvoju in trgovanju z NFT, pri čemer smo primerjali različne pristope in metode ter osvetlili prevladujoče težave in omejitve, povezane z varnostjo in ranljivostmi, povezanimi z NFT na platformi WAX.

Pri prehodu na empirični vidik disertacije je bil uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop, s katerim smo preučili trenutno stanje in možnosti razvoja na trgu NFT na platformi WAX. Naša analiza je vključevala poglobljen pregled obstoječih projektov in raziskav, ki se nanašajo na NFT na platformi WAX, kar nam je omogočilo razbrati trende in težnje, ki oblikujejo pot tega rastočega trga.

Poleg tega smo v okviru te diplomske naloge uporabili edinstveno združitev tehnik analize velikih količin podatkov in tehnologije pametnih pogodb, da bi oblikovali inovativno pogodbeno rešitev. Natančneje, uvedli smo metodo z več podpisi, ki je bila zasnovana za povečanje varnosti transakcij NFT na platformi WAX.

To je vključevalo celovito analizo podatkov, povezanih s transakcijami NFT, aktivnostmi uporabnikov in drugimi ustreznimi dejavniki, kar je postavilo temelje za nov in varen pristop k transakcijam NFT v ekosistemu WAX.


 

Diplomsko delo Emil Leifer

PDF

Diplomsko delo Emil Leifer

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X