Modularna kontejnerska gradnja

Gradbeništvo

Študent: Tina Rožmarin

Tina Rožmarin je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala februarja 2022.

PDF

Diplomsko delo Tina Rožmarin

Diplomska naloga obravnava idejno zasnovo enostanovanjskega kontejnerskega objekta, ki je postavljen na izbrani lokaciji. Cilj naloge je iz bivalnih kontejnerjev zasnovati funkcionalno bivalno enoto za družino, ki bo ustrezala vsem standardom in omogočala kvalitetno in udobno bivanje.

V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljen zgodovinski pregled kontejnerske gradnje, značilnosti modularne kontejnerske gradnje, njene tehnične lastnosti ter prednosti in slabosti v primerjavi z drugimi načini gradnje. Pregledali smo tudi zakonodajo, ki se je moramo držati pri pripravi dokumentacije in tudi pri sami gradnji.

V nadaljevanju smo pregledali referenčne primere kontejnerske gradnje v Sloveniji in po svetu, ki dokazujejo, da je kontejnerska gradnja primerna in kakovostna kot ostali načini gradnje in ni primerna le za začasne objekte ali počitniške nastanitve.

Pripravili smo tudi idejno zasnovo enodružinske hiše na izbrani lokaciji. Z njo smo dokazali, da se tudi iz kontejnerjev lahko naredi objekt, ki nudi kvalitetno in udobno bivanje, sledi sodobnim standardom in nudi funkcionalnost.

Kontejnerska gradnja je zelo prilagodljiva in nam ponuja skoraj neomejene možnosti sestavljanja modulov glede na želje in potrebe investitorja. Omogoča postopno gradnjo glede na prostorske potrebe uporabnika, ki se tekom življenja ali procesa spreminjajo. Prikazali smo variantne rešitve dodajanja kontejnerjev glede na bivalne potrebe para in za družino z enim in dvema otrokoma.

Na koncu smo pregledali še ekonomični vidik kontejnerske gradnje. Primerjali smo ceno kontejnerske gradnje s klasično zidano gradnjo do tretje gradbene faze. Naredili smo popise del in jih primerjali iz stroškovnega vidika.

Pred zaključkom smo se navezali tudi na krovno temo, ki se je v tekočem študijskem letu imenovala Poklicna etika v gradbeništvu. Na primeru smo opisali, kje se v fazi gradnje objekta srečujemo s poklicno etiko.

Diplomsko delo Tina Rožmarin

PDF

Diplomsko delo Tina Rožmarin

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X