Modularna lesena hiška na drevesu

Gradbeništvo

Študent: Kevin Leskovar

Kevin Leskovar je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal januarja 2022.

PDF

Diplomska naloga Kevin Leskovar

V Evropi in svetu v zadnjem času prevladuje trend lesene gradnje, saj sta mišljenje o uporabi lesa v gradbeništvu ter razvoj s tem povezanih produktov dobila nove razsežnosti. Z razvojem novih materialov in tehnologije na področju lesene gradnje je les kot gradbeni material postal konkurenčen opeki, jeklu in betonu, ki so bili dolga desetletja vodilni materiali na trgu.

Les ima v primerjavi s preostalimi gradbenimi materiali številne prednosti, saj ga na eni strani odlikujejo predvsem dobre fizikalne lastnosti, na drugi strani pa hitrost gradnje, ki je v današnjem času zelo pomemben dejavnik.

Izhodišča za pisanje diplomskega dela so bila rezultat dela v projektni skupini, kjer smo raziskovali obdelavo lesa v preteklosti, primerne vrste lesa za gradnjo lesenih modularnih hišk, uporabo trajnostnih materialov pri izvedbi ter izdelavo s pomočjo CNC strojne opreme.

V nadaljevanju smo podrobneje obdelali modularno leseno gradnjo, v kateri sta najpogosteje uporabljena okvirno-panelni in masivno-panelni sistem s križno lepljenim lesom.

Paneli iz križno lepljenega lesa predstavljajo enega izmed sodobnejših načinov prefabrikacije, za katerega je značilna enostavna izdelava stenskih, talnih in strešnih elementov velikih formatov. Proces izdelave panelov iz križno lepljenega lesa poteka industrijsko, v zaprtih prostorih oz. halah in lahko poteka nemoteno ne glede na vremenske razmere.

Osnovna značilnost takšne gradnje je, da so elementi predhodno izdelani na podlagi arhitekturnega načrta, od katerega sta odvisni natančnost izdelave in tudi izvedbe.

Zaradi kompaktne in trdne izdelave lahko leseno modularno zgradbo, razdeljeno v manjše modularne enote, pripeljemo na lokacijo, kjer posamezne enote nato sestavimo kot lego kocke v eno celoto. To znanje in pristop je moč uporabiti tudi pri gradnji manjših objektov za namene turizma.

Takšna gradnja zaradi svoje prilagodljivosti in razgibanosti omogoča hitro prostorsko rešitev ter možnost dodajanja določenih prostorskih modulov oziroma možnost uporabe prostorov za druge namene.

V diplomskem delu bom s pomočjo referenc predstavil manjše estetsko dovršene objekte, ki so postali trend sodobnega turizma, t.i. glampinga.

Na podlagi analize referenčnih primerov bomo dobili izhodišča, ki jih bomo uporabili pri snovanju in izdelavi lastnega projekta. Poleg oblikovanih izhodišč je pred začetkom samega načrtovanja ključno preveriti tudi zakonodajo in prostorske akte. Slednji lahko precej vplivajo na zasnovo in izgled samega objekta.

Diplomska naloga Kevin Leskovar

PDF

Diplomska naloga Kevin Leskovar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X