Možnosti razvoja ponudbe storitve LX telegram

Ekonomist

Študent: Martina Gorjup

Martina Gorjup je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala junija 2021.

PDF

Diplomsko delo Martina Gorjup

V diplomskem delu smo raziskovali in proučevali ponudbo storitve LX telegramov in poskusili dokazati, da na slovenskem trgu obstaja zanimanje za navedeno storitev. Predstavili bomo podjetje Pošta Slovenije d.o.o., ter obstoječo ponudbo storitve LX telegram.

Raziskali bomo konkurenco storitve telegram na Slovenskem trgu.

V nadaljevanju bomo predstavili naš predlog izboljšave obstoječe ponudbe storitve LX telegram, ter pridobili informacije oziroma odziv in mnenje v podjetju o našem predlogu izboljšave in predstavili, kako v praksi  podjetje upravlja s talenti.

Predstavili bomo, kot predlog izboljšave novo storitev »VSAK ŠTEJE«, ki je namenjena pogodbenim strankam Pošte Slovenije in koncept trženja nove storitve. Določili bomo kakšne lastnosti bi naj imel dober talent za prodajo nove storitve »VSAK ŠTEJE«.

V današnjem času, je ključni dejavnik konkurenčnosti podjetja vlaganje v človeški kapital in istočasno v posodobitev, ter nadgradnjo informacijskega sistema.

Človek, kot individualno bitje lahko s svojimi sposobnostmi in inovativnostjo pripomore k večji učinkovitosti, izboljšanim storitvam, konkurenčnosti, ter vrednosti podjetja.

Podjetja, ki s svojimi zaposlenimi delajo korektno in jim ponudijo še nekaj več kot zgolj ustrezno plačilo tudi lažje pridobijo novo ustrezno in lojalno delavno silo.

Glede na današnje izredne razmere, s tem mislimo na izbruh epidemije virusa SARS – CoV-2, zaradi katerega so postale razmere na trgu storitev in izdelkov še bolj neizprosne, mora podjetje neprestano ohranjati in nadgrajevati znanje svojega kadra.

Izbruh epidemije virusa SARS – Cov – 2 je imel tudi zelo velik vpliv na prodajo telegramov, saj se je možnost dostave telegramov in vročitev telegramov za nekatere naslovnike (porodnišnica, domovi za ostarele) popolnoma ukinila iz varnostnih razlogov.

Diplomsko delo Martina Gorjup

PDF

Diplomsko delo Martina Gorjup

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.