Optimizacija kakovosti na oddelku predobdelave v izbranem podjetju

Strojništvo

Študent: Vanja Roze

Vanja Roze je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala junija 2021.

PDF

Diplomsko delo Vanja Roze

V 18. stoletju so se pričele razvijati organizacijske strukture v proizvodnih podjetjih. Serijska proizvodnja je zahtevala optimizacijo procesov v podjetjih, tako v proizvodnji kot v podpornih službah.

Konkurenčno podjetje je primorano spreminjati proizvodne procese, s katerimi dosežejo učinkovitost, fleksibilnost in vitkost proizvodnega sistema.

Nenehne izboljšave, optimiziran proces, zadovoljni zaposleni dokazano znižujejo stroške dela. Podjetje, ki se zaveda konkurenčnih prednosti, se poslužuje metod in orodij vitke proizvodnje.

Obvladovanje kakovosti je v proizvodnih podjetjih zelo kompleksna naloga, saj zahteva celovit pristop k organizaciji, vodenju in načrtovanju vseh procesov proizvodnje.

Prilagojene različice so se začele uveljavljati po vsem svetu, tudi slovenska podjetja upravljajo že vsaj eno od naprednih metod vitke proizvodnje.  Vrsta izbrane metode je odvisna od proizvodnih potreb, ki se skladajo s proizvodno filozofijo.

Ključ uspeha in predvidenega cilja je temeljito in natančno uvajanje. Nad doslednim uvajanjem mora bdeti izkušen kader. Metode vitke proizvodnje morajo biti poznane vsakemu zaposlenemu.

Nekateri izmed učinkovitih pristopov k povečanju kakovosti so metoda SMED, uravnoteženost procesov in 6-Sigma.

S predvideno uvedbo metod vitke proizvodnje želim prikazati, kako povečati kakovost in produktivnost podjetja na oddelku predobdelave.

Z uvedbo metode SMED in uravnoteženostjo procesa želim prikazati, kako skrajšati proizvodne čase, zmanjšati izmet in zagotoviti pravočasno dobavo polizdelkov.

Diplomsko delo Vanja Roze

PDF

Diplomsko delo Vanja Roze

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X