Optimizacija nove tehnologije proizvodnje – primerjava med strojno CNC-izdelavo ostrešij ter klasično izdelavo ostrešij z upoštevanjem varnosti pri delu

Strojništvo

Študent: Renata Kerec

Renata Kerec je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala junija 2020.

PDF

Diplomsko delo Renata Kerec

V diplomskem delu sem primerjala dve tehnologiji izdelave ostrešja. Primerjava je izvedena med klasičnim načinom izdelave strešne konstrukcije in strojno izdelavo konstrukcije ostrešja. Klasičen način izdelave strešne konstrukcije ostrešja se izvaja ročno, strojni način izdelave pa s pomočjo CNC-strojne in računalniške opreme. Klasičen način izdelave ostrešij je zahteven in zahteva veliko mero ročnih spretnosti, saj mora biti tesar izučen, spreten, znati mora brati pripravljene načrte, izrisati delavniške načrte in izmeriti posamezne elemente ter imeti veliko izkušenj, da lahko izdela in pripravi celotno konstrukcijo ostrešja. Tehnologija strojne izdelave prav tako potrebuje izučenega tesarja, ki mora poleg poznavanja posameznih delov konstrukcij in njihovih značilnosti biti sposoben uporabljati ustrezne računalniške programe.

Vsako tehnologijo sem podrobno predstavila, opisala njene značilnosti oz. lastnosti izdelave. Pred izvedbo analiz sem najprej opisala teoretične osnove stroškovne in časovne analize. V nadaljevanju sem izdelala popis del in izvedla kalkulacijo cene na enoto mere. S pomočjo analize cene sem definirala stroške posameznega sistema izdelave konstrukcije ostrešja. Ob zaključku sem na osnovi tesarskih in montažnih del konstrukcije izdelala časovno analizo s pomočjo programa MS Project. Aktivnostim sem dodala še delovno silo in za posamezni sklop izdelala gantogramterminski načrt izvedbe del.

Na osnovi pridobljenih rezultatov sem določila stroškovno in časovno najugodnejšo možnost izdelave strešne konstrukcije za stanovanjsko hišo. Pod zadnjo točko sem želela poudariti, kako pomembo je upoštevanje varnosti in zdravja pri delu na strehi. Izdelava in montaža ostrešja na klasičen način ter strojna izdelava in montaža ostrešja s CNC strojno opremo že sami po sebi spadata med nevarnejša dela. Montaža ostrešja poteka na višini, pri kateri je zelo pomembna uporaba brezhibne varnostne opreme in naprav. Osredotočila sem se na organizacijo gradbišča, varno delo na strehi, uporabo in nošenje varovalne osebne opreme ter izvajanje varnosti in zdravja pri delu v podjetju.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Renata Kerec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.