Optimizacija pakirne linije v podjetju X

Strojništvo

Študent: Martin Leva

Martin Leva je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal februarja 2023.

PDF

Diplomsko delo Martin Leva

V nadaljevanju predstavljamo diplomsko nalogo z naslovom Optimizacija pakirne linije v podjetju X. Naš osnovni namen je bil posodobitev in optimizacija pakirne linije za čim večji izkoristek delovnega časa in učinkovitost pakiranja.

Na podlagi ciljev, ki smo jih tudi dosegli, smo pakirno linijo posodobili, optimizirali njeno delovanje, poenotili in standardizirali smo pakiranje ter linijo št. 3 vzpostavili za redno obratovanje. Znotraj skupine X v diviziji stiskalništvo (proizvodni proces Cevarna) smo v postavitvi prikazali stanje pred in po optimizaciji pakirne linije.

V stroškovniku smo prikazali ves potreben material, ki smo ga uporabili. S standardizacijo (z metodo 5S) smo najprej na celotni pakirni liniji ločili uporabnost materiala od tistega, ki ga bomo uporabljali še naprej, in tistega, ki smo ga iz procesa povsem izločili.

Nato smo pakirno linijo uredili/pospravili, očistili in standardizirali vzdrževanje/izvajanje. Prav tako smo določili in označili mesta za skladiščenje potrošnega embalažnega materiala in mesta za odlaganje ustreznega in neustreznega materiala za nadaljnje pakiranje.

Določili in poenotili smo načine pakiranja tako, da smo ustvarili tabelo, iz katere sta razvidna potreben embalažni material za pakiranje in količina palic v posameznih paketih. Skrajšali smo čas pakiranja − to smo dosegli tako, da smo ves potrošni material iz skladišč prestavili na novo načrtovane mize, da je takoj dosegljiv vsem upravljalcem.

Uvedli smo TPM-aktivnosti, kar pomeni izboljšanje delovanja proizvodne opreme, saj zaposleni takoj prepozna in/ali odpravi napake na stroju ali kontaktira vzdrževalno službo. Ta aktivnost je prispevala k temu, da je vsa oprema zmeraj v brezhibnem stanju in delovanju, posledično pa ne prihaja do nepotrebnih zastojev na celotni liniji.

Povečali smo kakovost izdelkov s preverbo kupčevih zahtev pred pakiranjem in še dodatno kontrolo kupčevih zahtev v procesu pakiranja. S tem smo povečali kakovost končnih izdelkov/palic, zmanjšali število reklamacij in povečali produktivnost na pakirni liniji.

Z novo podobo oz. izgledom in možnostjo sodelovanja, podajanja koristnih predlogov pri optimizaciji se je dvignila tudi motivacija zaposlenih. Med procesom je nastalo tudi nekaj drugih predlogov, med katerimi bi izpostavili neposredno pakiranje na liniji EJP1.

Potrebno je bilo novo organiziranje delovnih mest. Optimizacija pakirne linije je bila nujno potrebna, prispevala je k prijetnejšemu delovnemu okolju, dvignila je motiviranost zaposlenih pri delu. Še naprej nam bo vsem zaposlenim najpomembnejši cilj zavzemati se za varno delo in zdravje zaposlenih. Vse z namenom doseganja boljših poslovnih rezultatov.


 

Diplomsko delo Martin Leva

PDF

Diplomsko delo Martin Leva

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X