Optimizacija poslovanja malega podjetja X

Komercialist

Študent: Tina Ivec

Tina Ivec je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala januarja 2022.

PDF

Diplomsko delo Tina Ivec

V diplomskem delu smo raziskali optimizacijo poslovanja malega podjetja X ob prenosu na mlajšo generacijo in vplive prestrukturiranja le tega z namenom povečanja konkurenčnosti. V začetku diplomskega dela zaradi lažjega razumevanja obravnavane tematike predstavimo zgodovino podjetja.

V nadaljevanju se osredotočimo na tematiko prenosa podjetja na mlajšo generacijo, kjer pogledamo staro in novo optimizirano organizacijsko shemo podjetja X.

Zaradi zastarelosti sistema je bilo potrebno podjetje prestrukturirati, da bi lahko le to v prihodnosti uspešno poslovalo. Iz tega razloga se dotaknemo tematike prestrukturiranja zaradi slabšega poslovanja podjetja v preteklem obdobju in slabih odnosov med zaposlenimi, ki so nastali ob prenosu podjetja na mlajšo generacijo.

Med ukrepi prestrukturiranja smo raziskali problematiko računovodstva v podjetju. Pregledali smo prednosti in slabosti internega in zunanjega računovodskega servisa, ter na podlagi teh predlagali primerno rešitev za uspešnejše poslovanje podjetja X v prihodnosti.

Tekom analize podjetja X smo ugotovili, da je le to potrebovalo kadrovsko osvežitev, zato smo obdelali kulturo in kulturne raznolikosti med obstoječimi zaposlenimi in pogledali, kako pomembna je kulturna raznolikost in kako le ta vpliva na samo poslovanje podjetja.

Ker podjetje posluje v mednarodnem okolju, smo raziskali kulturno raznolikost njegovih dobaviteljev.

V nadaljevanju tega diplomskega dela smo analizirali rezultate prestrukturiranja podjetja X, pri čemer smo uporabili SWOT analize in analize prednosti in slabosti.

Preverili smo ali drži, da se je konkurenčnost podjetja na trgu s prestrukturiranjem povečala, ali je zmanjšanje števila zaposlenih bil pogoj za uspešno prestrukturiranje in, ali je raznolikost kadra vplivala na uspešnost poslovanja podjetja v letu 2020.

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, če so izvedeni ukrepi prestrukturiranja na poslovanje podjetja vplivali pozitivno.

Vse trditve, ki smo jih v diplomski nalogi potrdili, bomo tudi v praksi upoštevali in v bodoče v delovanje podjetja tudi implementirali.

Na slovenskem trgu smo s svojimi visoko kakovostnimi izdelki prisotni že vrsto let, dodano vrednost uspešnemu poslovanju pa daje medsebojni odnos zaposlenih v podjetju in odnos do naših kupcev.

Diplomsko delo Tina Ivec

PDF

Diplomsko delo Tina Ivec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X