Optimizacija procesa nabave z uvedbo sistema SAP ARIBA v podjetju X

Komercialist

Študent: Igor Lah

Igor Lah je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Tehnični komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal avgusta 2021.

PDF

Diplomsko delo Igor Lah

Nabava ima v podjetjih vse večji pomen, saj je z ustrezno organizirano nabavo možno močno zmanjšati stroške in odhodke. Vsak prihranek v nabavi je direkten dobiček k bilanci podjetja in se veliko lažje izmeri kot prihranke pridobljene v katerikoli drugi funkciji podjetja.

Doseganje prihrankov v ostalih funkcijah zahteva več napora in jih je po zaključku projektov dosti težje oceniti in ovrednotiti. Zaradi velikih razvojev v komunikaciji in širitve globalizacije se podjetja na vseh trgih srečujejo s svetovno konkurenco, kar pomeni, da so v vedno težjem položaju in morajo več sredstev vlagati v ohranjanje in izboljševanje statusa na trgu.

Zaradi obvladovanja kakovosti morajo podjetja optimizirati kakovost vhodnih surovin, s katerimi bodo še vedno dosegala želeno kakovost končnih proizvodov. Izboljšanje statusa na trgu je najlažje doseči z zmanjšanjem vhodnih stroškov podjetja, za kar je seveda odgovoren oddelek nabave.

Torej sledi, da se vsak razvoj v oddelku nabave mora odražati v zmanjšanju stroškov za podjetje, seveda ob upoštevanju stanja na trgu surovin.

V diplomski nalogi predstavim pomen nabave blaga, nabavno službo v podjetju, načrtovanje nabave in pomen izbire dobaviteljev ter pogajanj z njimi. Velik poudarek v diplomskem delu je na komunikaciji z dobavitelji ter zagotavljanju najugodnejših nabavnih pogojev z uporabo novih nabavnih orodij.

Posebej se v diplomskem delu izpostavi ugodnosti vpeljave Category managementa in vpeljavi sistema SAP Ariba za izvajanje nabavnih projektov. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela.

V prvem teoretičnem delu opredelim nabavo, opišem naloge nabave, cilje nabavne funkcije in generalno organizacijo nabavne funkcije.

Nato predstavim organizacijo nabave v podjetju X, predstavim trenutno uporabljena orodja za delo v nabavi in komunikacijo z dobavitelji ter opišem na novo vpeljano upravljanje nabavnih kategorij ali Category management in organizacijske spremembe ob vpeljavi.

V drugem praktičnem delu pa podrobneje opišem funkcionalnost sistema SAP Ariba na primeru podjetja X in poskušam oceniti vpliv novega sistema na delovanje procesa nabave ter na odnose z dobavitelji.

V zaključnem delu predstavim ugotovitve, dodam komentar na trenutno stanje v oddelku nabave, na kratko opišem prihodnje korake v nabavi in obdelam vprašanja intervjujev zaposlenih v nabavi v podjetju X

Diplomsko delo Igor Lah

PDF

Diplomsko delo Igor Lah

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.