Organizacija gradbišča in vodenje gradbiščne dokumentacije za industrijski obrat

Gradbeništvo

Študent: Damjan Ozmec

Damjan Ozmec je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal aprila 2021.

Vsebina diplomskega dela pod naslovom Organizacija gradbišča in vodenje gradbiščne dokumentacije za industrijski obrat prikazuje povezavo med teoretičnimi predpisnimi zahtevami, tako imenovanimi zavezujočimi obvezami in izpolnjevanje teh zahtev v procesu operativnega vodenja gradbišča.

Osnovni namen diplomskega dela je izdelati uporaben načrt organizacije gradbišča, predstaviti vlogo vodenja gradbiščne dokumentacije v procesu gradnje in nenazadnje v proces gradnje vključiti pomen izpolnjevanja predpisnih zahtev.

Cilj diplomskega dela pa je v procesu gradnje dokazati pomembnost vzpostavitve sistema upravljanja z zavezujočimi obvezami, tako imenovanega Compliance Managementa, kjer imata glavno vlogo investitor in imenovani odgovorni vodja del oziroma vodja gradbišča. Glede na to, da je slovenski Pravni red, ki direktno in indirektno ureja postopke gradnje, zelo obsežen in podroben, sem v diplomskem delu tudi proučil uporabnost teh predpisov v fazi uporabe in vzdrževanja objektov.

V prvem delu diplomskega dela so predstavljeni osnovni podatki o obravnavanem objektu. V nadaljevanju sem na podlagi predpisnih zahtev proučil projektno dokumentacijo in pogoje za gradnjo industrijskega obrata. Na podlagi teoretičnih spoznanj iz predhodnega poglavja, sem se lotil izdelave načrta organizacije gradbišča, kjer sem izdelal tehnično poročilo, izdelal seznam delovne sile in kadrovske strukture na gradbišču, dimenzioniral začasne objekte na gradbišču, izdelal popis pripravljalnih in zaključnih del ter izrisal shemo organizacije gradbišča.

Za zaključek diplomskega dela sem obravnaval vodenje gradbiščne dokumentacije. Gradbiščno dokumentacijo sem razdelil na dokumentacijo, ki jo je potrebno pridobiti pred pričetkom gradbenih del, dokumentacijo, ki je potrebna za ureditev gradbišča, dokumentacijo o zakoličenju objekta, knjige na gradbišču, dokumentacijo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki in dokumentacijo, ki se izdela ob zaključku del na gradbišču.

V sklopu krovne teme z naslovom Potencial sodobnih metod gradnje za kontinuirano spreminjanje industrije sem predstavil kako sodobne metode gradnje v kombinaciji z BIM ustvarjajo bolj učinkovite in zanesljive zgradbe in infrastrukturo.

V poglavju so za preučevani objekt predstavljene in opisane možnosti uporabe metod na področju modeliranja objektov z BIM. Pri BIM modelih namreč ne gre samo za izdelavo 3D modela objekta, ampak tudi za obdelavo podatkov in izdelavo informacijskih modelov.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X