Organizacija gradbišča pri nadzidavi objekta splošnih ambulant zdravstvenega doma

Gradbeništvo

Študent: Andreja Rajh

Andreja Rajh je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v marcu 2024.

PDF

Diplomsko delo Andreja Rajh

Diplomsko delo obravnava organizacijo gradbišča pri nadzidavi splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota.

V prvem delu diplomskega dela predstavljamo problematiko zdravstvenega doma in obstoječe stanje ter nameravan poseg oziroma nadzidavo. Tako preučujemo pogoje za gradnjo, gradbeno pogodbo, varnostni načrt, razpoložljiva delovna sredstva in delovno silo ter možnosti za pridobitev materialov in surovin.

Podrobneje je opisana organizacija gradbišča na osnovi sheme ureditve gradbišča, terminskega plana ter popisov del.

Že iz samega opisa obstoječega stanja ter elaborata organizacije gradbišča lahko razberemo morebitne izzive, s katerimi se bo treba soočiti na dotičnem gradbišču. To sta pomanjkanje prostora za deponije gradbenega materiala in pogoj, da zdravstveni dom obratuje nemoteno, kar pomeni posebno previdnost pri varovanju vseh obiskovalcev in zaposlenih v zdravstvenem domu ter omejevanje hrupa in prašenja.

Na ti dve temi se osredotočamo v osrednjem delu diplomskega dela, in sicer s finančno analizo, s katero preučujemo, kako ta dejstva vplivajo na podražitev projekta.

V drugem delu diplomskega dela se dotaknemo aktualnejše teme iz vidika okoljevarstvenih rešitev ter trajnostne gradnje. Tako preučujemo recikliranje gradbenih odpadkov ter ugotavljamo, kako ponovna uporaba le teh finančno vpliva na projekt.

Na podlagi popisov del pridobimo podatke o materialih in predvidenih količinah rušitvenih del ter jih razvrstimo v klasifikacijske razrede glede na postopek obdelave in predelave v sekundarno surovino. Iz analize predelave gradbenih odpadkov, vidimo ali se bodo sekundarne surovine lahko ponovno uporabile na dotičnem gradbišču in tako zmanjšale stroške projekta.

V zadnjem poglavju, ki je krovna tema diplomskega dela, s pomočjo elaborata gradbene fizike za nadzidavo splošnih ambulant preučujemo, ali bo ta grajena popolnoma v skladu s smernicami energetske učinkovitosti v gradbeništvu.


Diplomsko delo Andreja Rajh

PDF

Diplomsko delo Andreja Rajh

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X