Pomembnost sistema protivlomne zaščite pri certificiranju varnostnonadzornega centra

Varovanje

Študent: Luka Prikratki

Luka Prikratki je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjal decembra 2023.

PDF

Diplomsko delo Luka Prikratki

V diplomskem delu opisujem varovanje ljudi in premoženja kot eno izmed pomembnih potreb človeka in družbe. Varovanje premoženja se je z leti razvilo in se še vedno razvija v vse smeri, posebej tehnično varovanje, ki je z razvojem tehnologije doživelo veliki napredek in se še bolj močno širi in nadgrajuje.

Z razvojem družbe in sodobnega načina življenja se je povečala potreba po varnosti, zato ima tehnično varovanje oz. sistemi tehničnega varovanja zelo pomembno vlogo v Zakonu o zasebnem varovanju. Vsak posameznik bi rad svoje premoženje zaščitil na različne načine in v različnih razmerah.

Zaradi tega mora sistem protivlomne zaščite biti zanesljiv, brezhiben, natančen in cenovno dostopen. Potreba po varnosti prav tako ni zaobšla podjetij, ki bi rada zavarovala številne objekte v svoji posesti, zato so pomembni sistemi protivlomne zaščite, ki brez človekove prisotnosti varujejo premoženje. Z enim takšnim sistemov protivlomne zaščite varujemo tudi naš varnostnonadzorni center.

Varnostnonadzorni center je objekt izjemnega varnostnega pomena, kamor se stekajo signali oz. podatki iz različnih sistemov tehničnega varovanja, zato je pomembno, da je takšen objekt primerno varovan.

Da bi lahko dosegli največjo učinkovitost zasebnega varovanja, je treba varovanje opravljati v skladu s sprejetimi in objavljenimi slovenskimi nacionalnimi standardi. Standardi na področju zasebnega varovanja določajo najnižjo kakovost izdelkov in storitev. Glavni slovenski standard za varnostnonadzorne centre je SIST EN 50518 (Nadzorni in sprejemni centri za alarme).

V diplomskem delu sem najprej predstavil sisteme tehničnega varovanja, potem pa sistem protivlomne zaščite ter njegove sklope in pomen pri varovanju varnostnonadzornega centra. Poudaril sem slabosti in pomanjkljivosti starega sistema protivlomne zaščite in starega britanskega standarda BS 5979:2005, ki je veljal do leta 2016.

Več pozornosti sem namenil novemu standardu SIST EN 50518, ki je osnova mojega diplomskega dela in edina pot do pridobitve novega certifikata. V praktičnem delu sem opisal rešitve novega standarda SIST EN 50518 za varnostnonadzorni center ter potek zamenjave sistema protivlomne zaščite v varnostnonadzornem centru zaradi zagotavljanja večje varnosti, ki jo predpisuje novi standard.


 

Diplomsko delo Luka Prikratki

PDF

Diplomsko delo Luka Prikratki

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X