Poslovni načrt e-mobilnih postaj in obračunavanje e-mobilnih storitev v družbi XY, d. o. o.

Računovodja

Študent: Frančiška Kamenšak

Frančiška Kamenšak je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala marca 2021.

PDF

Diplomsko delo Frančiška Kamenšak

Poslovna zamisel izhaja iz vse večjega povpraševanja po alternativnih vozilih, natančneje vozilih na električni pogon, ki v svetu nakazujejo strmo trendno gibanje. Razvoj električnih avtomobilov odraža enega izmed najhitrejših svetovnih trendov in preobratov v sodobni družbi na področju mobilnosti in transporta (Statista, 2020).

V magazinih in avtomobilskih napovednikih smo neposredno priča mnogim prihajajočim električnim avtomobilom, katerih proizvajalci bodo najuglednejše blagovne znamke na tem področju. Seveda je nekaj teh vozil že v prometu, vendar se do njih še vedno čuti določen predsodek.

Eden izmed glavnih razlogov ali predsodkov, zakaj trenutno ljudje ob misli na nakup električnega vozila še odlašajo, je vsekakor strah pred nizkim dometom in slabo pokritostjo električne polnilne infrastrukture, in to ne le v Sloveniji, temveč tudi v celotni vzhodni in jugovzhodni Evropi. Poslovna zamisel izhaja prav iz zapolnjevanja te tržne praznine in hkrati prinaša izjemne priložnosti v bližnji prihodnosti (Profitable Venture, 2019).

Podjetje bo nudilo visok nivo storitev na področju napajanja električnih avtomobilov po Sloveniji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Fokus bo na grajenju distribucijske mreže hitrih in avtomatskih električnih polnilnih postaj in polnilnih sistemov. Gre za storitveno aktivnost, ki se bo primarno ukvarjala s postavitvijo polnilnih sistemov in preprodajo elektrike.

Trg električnih vozil raste zelo hitro. Procentualna razlika v kupljenih električnih vozilih med letoma 2017 in 2018 znaša kar 32,9 %, kar je skoraj za 20 odstotnih točk več kot pri vozilih na drugi pogon (Best Selling Cars, 2019). Celotno število kupljenih vozil v območju Evropske unije (EU) znaša v letu 2018 že 384.052. Največji trgi so, pričakovano, še vedno države na severu, kjer je ekonomski status ljudi višji (Hirschey, 2018).

Največji porast je beležila Danska, in sicer kar 250 %, sledijo ji Nizozemska, Nemčija in Belgija (Best Selling Cars, 2019). Glavni dejavnosti trga se trenutno vrtita okrog same prodaje vozil in distribucije energijskih postaj, opažamo pa tudi vzpon t. i. električnega »car sharinga«, kjer je možno avtomobil za kratek čas najeti ali se v njem prevažati z drugimi ljudmi (Vpsolar, 2019).

Med ciljne stranke v prvi vrsti štejemo bencinske servise, ki o tovrstnih infrastrukturah bodisi že razmišljajo bodisi niso zadovoljni z obstoječo ponudbo. Potrebna bodo silna pogajanja ter močni prodajni in lobistični prijemi, da se tovrstni sistemi uveljavijo v poslu nekaterih največjih ponudnikov naftnih derivatov. Na začetku bo torej fokus na velikih bencinskih servisih in njihovih verigah.

Druga večja skupina kupcev bodo javna parkirišča, parkirišča nakupovalnih centrov in parkirne hiše v zasebni ali javni lasti. Prav tako bo ključ v vzpostavljanju dolgoročnih poslovnih odnosov in partnerstev. V tretjo skupino uvrščamo manjše poslovne objekte, med katerimi so: lokali, gostilne, športni objekti in druge poslovne zgradbe, katerih narava poslovanja je takšna, da zajema parkiranje strank pred objekti (Profitable Venture, 2019).

Podjetje bo v večini financirano iz lastnih virov, torej iz prihrankov in posojil. V primeru hitre rasti bo podjetje pripravljeno prevzeti zunanje vire financiranja s pomočjo investicijskih skladov tveganega kapitala ali poslovnih angelov (prav tam, 2019).

Diplomsko delo Frančiška Kamenšak

PDF

Diplomsko delo Frančiška Kamenšak

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.