Poznavanje in trženje storitve PS Paketomat

Komercialist

Študent: Sebastijan Gselman

Sebastijan Gselman je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal maja 2021.

PDF

Diplomsko delo Sebastijan Gselman

Krizne situacije v državi in svetu narekujejo razvoj novih storitev oz. pospešeno trženje starih, doslej na trgu ne preveč dobro sprejetih oz. poznanih storitev, katerih uporabnost pa velja v kriznih situacijah ponovno prevetriti in oceniti.

Izbruh epidemije SARS-CoV-2 v svetu in Sloveniji je povzročil globalno zdravstveno in ekonomsko krizo, za katero lahko rečemo, da je povzročila izredno stanje na svetovnih gospodarskih trgih, s tem pa tudi na trgu poštnih storitev.

Kot ostali ponudniki storitev tudi Pošta Slovenije d. o. o. poskuša uvesti uporabniku prijazne storitve, ki pa hkrati ne bodo ogrožale zdravja zaposlenih in zdravja uporabnikov storitev. Ena izmed takšnih storitev je storitev PS Paketomat, ki omogoča brezstično oddajo in prevzem paketov.

V času epidemije je prav brezstičnost bistvena prednost te alternativne oblike oddaje in prevzema paketov. Storitev PS Paketomat ni nova storitev. Pošta Slovenije d. o. o. jo je začela izvajati leta 2017 z uvedbo mreže paketomatov po Sloveniji.

Kot je pokazala analiza konkurence, ki smo jo izvedli v diplomskem delu, so konkurenčna podjetja z uporabo te storitve v Sloveniji začela že 4 do 5 let pred Pošto Slovenije d. o. o. in v tem času na obravnavanem področju pridobila znatno konkurenčno prednost.

Pri pisanju diplomskega dela smo izhajali iz predpostavke, da je aktualnost in uporabnost storitve PS Paketomat treba ponovno izpostaviti, in sicer tako, da vložimo več napora v trženje te storitve in jo na ta način približamo uporabnikom, tudi tistim, ki je do sedaj še niso poznali in uporabljali.

Ker je obravnavana storitev tesno povezana s poznavanjem poslovanja s paketi in poslovnimi paketi, smo v diplomskem delu predstavili tudi te storitve Pošte Slovenije d. o. o. Razvoj in trženje storitev sta ključna dejavnika za uspeh storitvenih podjetij, kakršno je Pošta Slovenije d. o. o.

Samo s trajnostnim razvojem storitev ter uvajanjem novih in nadgrajevanjem že obstoječih ima storitveno podjetje možnost ohranjanja konkurenčne prednosti na domačem trgu.

Diplomsko delo Sebastijan Gselman

PDF

Diplomsko delo Sebastijan Gselman

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X