Primerjava spletnih programskih ogrodij in izdelava spletnega vprašalnika

Programsko inženirstvo

Študent: Patrik Štraus

Patrik Štraus je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Programsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Patrik Štraus

V diplomskem delu se bom osredotočil na izdelavo spletnih strani s pomočjo spletnih ogrodij ReactJS, VueJS in Angular, predstavil njihove prednosti in slabosti ter povzel krovno temo, ki se nanaša na delo od doma. Že od razvoja interneta spletne strani temeljijo tako ali drugače na tehnologijah HTML, CSS, in JavaScript.

Prva poglavja diplomskega dela zajemajo kratko predstavitev zgodovine razvoja spletnih jezikov, njihovih struktur ter s kakšnimi problemi so se programerji pred 30. leti srečevali, da je nastala potreba po razvoju le-teh in kako so vplivale na razvoj najbolj popularnih spletnih ogrodij, ki jih poznamo danes.

Koda ogrodij temelji na JavaScriptu in njegovih različicah (JSX, TypeScript). Vsi gradniki temeljijo na podobni mentaliteti – ustvari čim več, s čim manj dela. To pomeni, da pri ustvarjanju spletnih strani temelji na ustvarjanju komponent.

S pomočjo tega lahko razvijalci kodo večkrat uporabijo, kar jim skrajša čas razvoja, omogoča učinkovitejše testiranje, nadgrajevanje in vzdrževanje aplikacij.

V jedrnem delu tako sledi opis razlik med enostranskimi in večstranskimi aplikacijami, njihove prednosti in slabosti, bistvene razlike med njimi ter krovna tema, v kateri opišem, kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo od doma, ter kaj prinaša prihodnost na tem področju.

Dan danes se za razvoj z omenjenimi ogrodji odloča vse več razvijalcev pri svojih projektih. Predvsem zaradi svoje razširjene knjižnice JavaScript, delovanja virtualnega objektnega modela dokumenta, komponent ponovne uporabe ter skupnosti razvijalcev, najpopularnejši med njimi ostaja ReactJS.

V zaključku diplomskega dela so predstavljene ugotovitve hipotez in postopek izdelave projektne naloge, ki je bila izdelana z ogrodjem ReactJS.

Diplomsko delo Patrik Štraus

PDF

Diplomsko delo Patrik Štraus

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X