Primerjava uporabne vrednosti ogrodja Vue in knjižnice ReactJS

Programsko inženirstvo

Študent: Rok Krajnc

Rok Krajnc je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Programsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v februarju 2024.

PDF

Diplomsko delo Rok Krajnc

Obstaja veliko tehnologij za razvoj front-end dela spletnih aplikacij. Diplomsko delo se ukvarja s knjižnico ReactJS in ogrodjem Vue z namenom ugotovitve, kateri ima višjo uporabno vrednost, kar bi podjetjem, kolegom razvijalcem in meni olajšalo izbiro med njima. Narava takšne raziskave zahteva izdelavo dveh primerljivih spletnih aplikacij, vsake z drugim orodjem.

Najprej sem namestil in pripravil integrirano razvojno okolje Visual Studio Code, v katerem sem aplikaciji lahko ustvaril. Po tem sem si zamislil koncept aplikacij in narisal skico ter spisal načrt delovanja, v katerem je opredeljeno, kaj morata aplikaciji vsebovati in na kakšen način bosta delovali. Naslednji korak je bila izdelava samih aplikacij.

V nadaljevanju sem primerjal, katerega orodja se je moč hitreje naučiti glede na dostop do učnega gradiva in spletnih tečajev ter na njuno skupnost in kompleksnost. Izkazalo se je, da se razvijalec lahko hitreje nauči uporabljati knjižnico ReactJS.

Sledila je raziskava tržnega položaja, kjer sem na podlagi primerjav razširjenosti in priljubljenosti, možnosti zaposlitve ter skupnosti ugotovil, da je ReactJS v boljšem položaju. Potem sem začel meritve obremenjenosti sistemov, za kar sem meril porabo pomnilnika in obremenjenost centralne procesne enote.

Za tem sem izvedel meritve hitrosti in odzivnosti. Aplikaciji sta lokalni na mojem računalniku, zato sem bil gostitelj in hkrati odjemalec, kar je zahtevalo, da sem za meritve uporabil različna orodja (Windows Performance Monitor in Google Chrome devTools). S poglobljeno analizo sem ugotovil, da ogrodje Vue porabi več sredstev in tako bolj obremeni sistem.

Meritve hitrosti so bile namenjene ugotavljanju, katera aplikacija se hitreje naloži do različnih faz uporabnosti. Izkazalo se je, da pri osnovni količini podatkov aplikacija, izdelana z ReactJS, potrebuje dlje do faze interaktivnosti, medtem ko pri povečani količini podatkov potrebuje manj časa kot aplikacija, izdelana z Vue.

Na podlagi meritev obremenjenosti sem tudi ugotovil, da ima ReacJS aplikacija večji potencial za rast, v kolikor se narava aplikacije ne spremeni, ampak se spremeni zgolj količina podatkov, kar je hkrati privedlo do spoznanja, da ReactJS aplikacija učinkovitejše dela z Big Data.

Na podlagi vseh meritev in ugotovitev sem spoznal, da ima knjižnica ReactJS večjo uporabno vrednost kot ogrodje Vue.


 

Diplomsko delo Rok Krajnc

PDF

Diplomsko delo Rok Krajnc

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X