Problematika toplotnih mostov za poslovni objekt

Gradbeništvo

Študent: Mihael Hartman

Mihael Hartman je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal februarja 2022.

PDF

Diplomsko delo Mihael Hartman

Toplotni mostovi se pojavljajo v vsakem izmed objektov, saj se jim je v celoti nemogoče izogniti, lahko pa jih zelo omejimo in njihov vpliv zmanjšamo na minimum.

Glede na vzrok nastanka toplotne mostove delimo na geometrijske, konvekcijske, konstrukcijske ter kombinirane. Delimo pa še jih glede na obliko, in sicer na točkovni in linijski toplotni most.

Te vrste in oblike toplotnih mostov se v praksi najpogosteje pojavljajo na mestih, kot so balkon, okna, vrata, stropne stene, strehe, vogali fasad in na nepravilno izvedenih detajlih in stikih.

V uvodu smo si zadali cilje in hipoteze ter jih na koncu diplomskega dela potrdili ali zavrgli.

V teoretičnem delu diplomske naloge smo na začetku opisali skupno sodelovanje študentov v projektni skupini, ki je potekalo na sedežu Višje strokovne šole Academia v Mariboru.

V nadaljevanju smo podrobneje opisali vrste nastanka in oblike toplotnih mostov, nato pa smo se osredotočili na temo toplotne zaščite objektov, posledice toplotnih mostov ter njihovo sanacijo.

Toplotna zaščita zgradb je kot nek ščit objekta, ki ščiti pred neugodnimi vremenskimi razmerami in ohranja našo stavbo energetsko učinkovito. V tem delu opisujemo več vrst toplotnih izolacij in hidroizolacijo.

Pri posledici toplotnih mostov je opisano, kakšne težave nastanejo, ko se pojavijo toplotni mostovi, ki slabo vplivajo tako na gradbeno konstrukcijo kot tudi na človekovo zdravje in počutje.

Če se naštete težave pojavijo, je nujna v nadaljevanju opisana sanacija toplotnih mostov ‒  za sanacijo je potreben velik gradbeni poseg, ta pa lahko povzroči velike stroške.

Na koncu teoretičnega dela je opisano načrtovanje gradnje brez toplotnih mostov, in sicer kako se mora projektant lotiti samega načrtovanja gradnje, da se kasneje ne pojavijo problemi in nepotrebne sanacije.

Toplotno zaščito je treba načrtovati brez prekinitve in z ustrezno debelino, saj se prav na teh mestih pojavi toplotni most.

V praktičnem delu smo opisali predstavljeni objekt, za katerega smo si zadali hipoteze ter cilje in opisali problematiko toplotnih mostov.

Izbrali smo si pet detajlov in navedli, kako so bili izvedeni, katera vrsto izolacije se je uporabila, opisali karakteristike vgrajenih materialov in priložili slike izvedbe izolacije.

V programu Htflux smo za posamezni detajl narisali konstrukcijo in vrisali uporabljene materiale. Vsak detajl je bil narisan brez izolacije in z njo, rezultate toplotne prehodnosti na določeni točki detajla pa smo medsebojno primerjali.

Diplomsko delo Mihael Hartman

PDF

Diplomsko delo Mihael Hartman

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X