Promocija Univerzitetne knjižnice Maribor

Komercialist

Študent: Sašo Logar

Sašo Logar je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Tehnični komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal avgusta 2021.

PDF

Diplomsko delo Sašo Logar

Namen diplomskega dela je ugotoviti trenutno stanje promocijske dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor ter opozoriti na nove trende na področju knjižničarstva, kot tudi nove trende v svetu, ki zahtevajo spremembe v dosedanjem poslovanju, tako pri predstavitvi kot tudi promociji in odnosih visokošolskih knjižnic do svojih uporabnikov.

V teoretičnem delu diplomskega dela smo najprej opredelili temeljna področja marketinga. Znotraj tega poglavja smo teoretično opredelili raziskovanje trga ter pripravo in planiranje trga.

V nadaljevanju smo opredelili marketinški splet. Opredelili smo tudi vse sestavine marketinškega spleta. To so proizvod, cena, distribucija in promocija.

V praktičnem delu smo najprej na kratko predstavili Univerzitetno knjižnico Maribor. Nato še Enoto za domoznanstvo, saj smo se v naši diplomski nalogi, katere osrednja tema je promocijska dejavnost, osredotočili prav na ta oddelek.

Oddelek domoznanstva je posebej zanimiv zaradi tega, ker ogromno ljudi niti ne pozna že same besede domoznanstvo.

V nadaljevanju bomo govorili o sami promocijski dejavnosti za domoznanski oddelek in predstavili nekaj idej oziroma rešitev, ki se so se nam zdela primerna v dani situaciji, med drugim so v realnosti tudi izvedljiva in seveda terjajo minimalni finančni vložek.

Govorili bomo o digitalizaciji gradiva, ki sovpada v trenutni čas, ko se vso knjižno gradivo iz polic seli na svetovni splet, za katerega pa vemo, da skorajda ne pozna meja.

Ko je gradivo enkrat digitalizirano in objavljeno na spletu, je do teh vsebin praktično možno dostopati od kjerkoli na svetu in uporabniki niso omejeni več na knjižnične prostore.

Knjižnice so zakladnice znanja, se nenehno spreminjajo, so žive, vsakodnevno rastejo in se razvijajo skozi čas. Kot skupek znanja, kulture, napredka in tehnike postajajo vedno bolj uporabne, koristne ter obiskovalcem prijazne.

Ob tem se nam je zastavilo vprašanje, če se vsi uporabniki visokošolskih oziroma univerzitetnih knjižnic zavedajo njihovega pomena, njihovih nalog in pa prednosti, ki jim jih knjižnice ponujajo.

V diplomskem delu smo zato skušali analizirati in izdelati predlog izboljšav, na kakšne načine naj se knjižnica predstavlja oz. promovira javnosti, da se bo približala ciljnim uporabnikom.

Diplomsko delo Sašo Logar

PDF

Diplomsko delo Sašo Logar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.