Raziskava razvojnih možnosti za slovensko podjetje s področja trsničarstva

Komercialist

Študent: Žan Poherc

Žan Poherc je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal decembra 2021.

PDF

Diplomsko delo Žan Poherc

V diplomskem delu smo raziskovali razvojne možnosti za slovensko podjetje s področja trsničarstva. Raziskovali smo trende v vinogradništvu ter trsničarstvu v Sloveniji in v svetu. Ne pa samo za trsničarstvo. S to zelo specializirano dejavnostjo je povezana pridelava vina in vinogradi ter vinogradništvo.

Naredili smo tržne analize držav z najdaljšo vinogradniško tradicijo, analizo trendov ter gibanja v tej panogi. To nam je služilo za pripravo načrta trženja za podjetje Vinador d.o.o. (kot podjetja, ki je specializirano za področje trsničarstva v SV Sloveniji).

Ker je zasaditev novih vinogradov in nakup trsov povezan s kmetijsko politiko Evropske Unije pa tudi vseh ostalih držav v svetu, smo pregledali zakonodajo, uredbe in predpise ter ocenili, kako to vpliva na vinogradništvo oz. porabo ter prodajo vina.

Dodatno smo raziskali in pregledali trende porabe vina, pridelave, velikost svetovnih vinogradov ter mednarodno menjavo na področju vina (po svetu, po Evropi in po posameznih državah).

Za potrebe podjetja smo raziskali tudi možnosti prodaje in nabave na področju trsničarstva, glavne kupce in dobavitelje oz. posrednike. Pregledali smo tako imenovane direktne in indirektne kupce s poudarkom na tem, kje in kako vstopiti v stik z njimi, kako in kje najti nove kupce oz. posrednike.

Prepričani smo, da je do teh kupcev oz. posrednikov najlažje priti na mednarodnih kmetijskih sejmih, danes pa seveda tudi preko spleta.

Vse to je še posebej pomembno za razvoj podjetja s področja trsničarstva v prihodnje. Potrebno je poudariti, da večinoma v podjetjih ne nastane problem pri proizvodnji, ampak pri trženju in prodaji. Na ta problem smo se osredotočili v tem diplomskem delu.

Glavni cilji tega dokumenta so bili torej ugotoviti, kateri evropski (ali drugi) trgi so za trsničarsko podjetje najbolj ugodni ter kateri tržni kanali imajo največji potencial ter to podkrepiti z dejstvi oz. številkami ter drugimi podatki.

V tem diplomskem delu sem se osredotočil predvsem na evropske trge (Italija, Francija, Avstrija), ki imajo tudi sicer največjo tradicijo na področju vinogradništva in vinarstva.

Menim, da lahko s proučevanjem internetnih virov, literature (domače in tuje), pridobitvijo konkretnih (številčnih, količinskih) podatkov, pridobimo dovolj informacij kot podlago za odločitve glede naših razvojnih možnosti (za malo družinsko slovensko podjetje, ki se ukvarja s trsničarstvom).

Diplomsko delo Žan Poherc

PDF

Diplomsko delo Žan Poherc

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X