Različni prehodi med filmskimi kadri ter njihov učinek

Video produkcija

Študent: Mirjam Avguštin

Mirjam Avguštin je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija - modul Video produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala junija 2022.

PDF

Diplomsko delo Mirjam Avguštin

Diplomsko delo – Različni prehodi med filmskimi kadri ter njihov učinek, se nanaša na temo montaže in njenih posledic. Z montažo lahko v filmu preskočimo določene nepomembne izseke dogajanja, vsebino katerih si gledalci lahko zapolnijo z lastno intuicijo.

Diplomsko delo predstavlja prehode, ki so uporabljeni v različnih filmskih žanrih.

Delo vključuje opis različnih filmskih prehodov in njihovo najpogosteje uporabljeno obliko. Razlago nekaterih vključuje praktičen primer. Diplomsko delo služi kot povzetek najpogostejših prehodov v filmski montaži.

Cilj dela je ugotoviti, ali je za dobro montažo potrebno pravilno uporabljati prehode, ali je z montažo prehodov mogoče pretiravati, ali lahko s pravo izbiro prehoda vplivamo na gledalčevo dojemanje časa v filmu in ali neopazni prehodi gledalcu dajo občutek prisotnosti.

Posebno me je zanimal občutek za čas, če so prehodi med filmom taktično postavljeni, da poudarijo minevanje časa, ali pa so dani bolj zaradi vizualnega učinka.

Za odkrivanje odgovorov na ta vprašanja sem si pomagala z analizo izbranih filmov. Filmi so predstavljali različne žanre, da bi ugotovila, če je pri uporabi prehodov opazna razlika glede na žanr. Filmi so pripomogli k lažjemu spoznavanju prehodov, analiza teh pa mi je pomagala videti, kako so prehodi uporabljeni v konkretnih primerih.

Iz osebnega življenja je bila vzeta izkušnja s snemanja serije Moon Knight (Lunin vitez). Na setu sem se osredotočila na potek snemanja in posnetke, ki smo si jih želeli dobiti. Ob pregledu končanega dela pa sem ovrednotila sestavljanje posnetkov v celoto.

Ugotovila sem, da vsak film uporabi več različnih prehodov, s tem je povezana tudi ugotovitev, da se posamezen prehod lahko uporabi za različne namene in učinke.

Uporaba prehodov je ustvarjalni element filma, kjer lahko ustvarjalci pustijo svoj pečat. Trditev, da je s prehodi mogoče pretiravati, je zanikana, saj je vrednotenje filma na gledalcih, ti pa imajo različna mnenja.


Posnet izsek serije Moon Knight si lahko ogledate v spodnjem videu:

Diplomsko delo Mirjam Avguštin

PDF

Diplomsko delo Mirjam Avguštin

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X