Razširitev obstoječe dejavnosti podjetja z uvedbo novega izdelka/storitve z namenom zagotavljanja zaposlitve

Komercialist

Študent: Dina Košir

Dina Košir je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala marca 2021.

PDF

Diplomsko delo Dina Košir

Živimo v dobi, kjer mora biti vsega več, med to več pa sodi tudi razširitev obstoječega podjetja. Družba želi več izbire in zaradi tega tudi več porabi. Več je konkurence in več priložnosti. Vsako podjetje želi napredovati, želi možnosti, priložnosti in sredstva za zagon začetnih investicij ter kasnejše razširjanje dejavnosti in razvoj.

Prav tako živimo v času, ko imamo obveznosti, toda velikokrat pozabimo nase in na svoje zdravje. Poskrbeti zase, spomniti se, da je zdravje na prvem mestu, se ustaviti in zanj poskrbeti, je pomemben razlog za nastanek diplomskega dela.

Poti, kako ga ohranjati v vseh stresnih dogodkih, so različne in odvisne od vsakega posameznika. Raziskali smo eno izmed teh poti. Osnova raziskovanja je bil obstoječi popoldanski s. p., ki se je pojavil na trgu v začetku leta 2020. V diplomskem delu smo bolj podrobno in realno razdelali izbrano podjetniško idejo. Ugotavljamo, da jo je v danih pogojih možno uresničiti.

Osnovna dejavnost podjetja Dina Košir, s. p., so storitve, ki spadajo pod alternativne oblike zdravljenja, in prodaja visokokakovostnih prehranskih dopolnil, primernih za vegetarijance in vegane, stoodstotno ekoloških, vse sestavine pa so predelane tako, da obdržijo čim več hranil. Podjetje ima najete poslovne prostore v holističnem centru v središču Maribora.

Ima edinstveno ponudbo storitev, saj se je nosilka dejavnosti izobraževala na področju energetskih oblik pomoči pri slovenskih in tujih učiteljih med letoma 2007–2020 in na tem področju konkurence v Mariboru v tovrstni obliki nima. Podjetnica se je udeležila več kot sto izobraževanj ter več kot tisoč predavanj in terapij. Prav tako smo v tem poslovnem načrtu predstavili svoje kupce.

To so ljudje, ki spoštujejo svoje zdravje, so v življenju že doživeli kakšno negativno izkušnjo na področju zdravja (npr. izgorelost), pa tudi tisti, ki se želijo izobraževati v tej smeri, spoznati, kako deluje telo in kaj vse lahko dosežemo, če umirimo svoje misli. Pregledali smo konkurenco v Sloveniji in na področju

Podravske regije ugotovili, da je zelo podobne konkurence malo, zaradi česar pa se konkurence ne bojimo, a jo bomo skrbno spremljali. Izdelali smo vrednostni načrt prodaje za prihodnja tri leta. Poslovni načrt je smernica, s katero smo želeli raziskati in čim bolj realno prikazati uresničljivost naše poslovne ideje v Podravski regiji.

Diplomsko delo Dina Košir

PDF

Diplomsko delo Dina Košir

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X