Razvoj blagovne znamke Nest Kind

Komercialist

Študent: Tinkara Bukovnik

Tinkara Bukovnik je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala aprila 2023.

PDF

Diplomsko delo Tinkara Bukovnik

V teoretičnem delu diplomskega dela smo najprej opredelili, kaj je blagovna znamka, kaj je identiteta blagovne znamke, kakšne koristi in vlogo ima blagovna znamka za lastnika in porabnika ter kakšna je njena vloga nasploh – Opisali podjetje Nest Kind.

Podjetje prodaja ekološko kozmetiko, naravne igrače, ekološka dopolnila, izdelke za nego, ekološko hrano, izdelke za dom in energetske izdelke. Opisali smo značilnosti ekološke, naravne in konvencionalne kozmetike. Nato smo predstavili nekaj certifikatov za ekološko in naravno kozmetiko.

Zamislili smo si tri potencialne kupce in opisali njihove karakteristike ter problem, ki ga z nakupom želijo rešiti. Pri segmentaciji trga smo se spraševali o spolu, starosti, dohodku in izobrazbi anketirancev, ki so v anketi odgovorili, da bi kupili katerega od izdelkov Nest Kind.

Na kratko smo opisali, kaj trženjska strategija je, kakšna je vloga strateškega načrtovanja, kakšen je proces načrtovanja. V praktičnem delu smo predstavili dve strategiji, s katerima bi blagovna znamka Nest Kind lahko dosegla višjo prepoznavnost.

V zadnjem poglavju smo analizirali raziskavo. V prvem sklopu vprašanj smo se osredotočili na nakupne navade anketirancev. Zanimalo nas je, kako pogosto kupujejo kozmetiko in koliko zanjo zapravijo na letni ravni.

Zanimalo nas je tudi, v katerih trgovinah kupujejo naši anketiranci, ali raje kupujejo fizično ali preko spleta, kje anketiranci spremljajo oglase in ali menijo, da so izdelki prepoznavnih blagovnih znamk boljši. Vprašali smo tudi, kako pomembni se anketirancem zdijo cena, embalaža, ekološko poreklo, prepoznavnost blagovne znamke in kakovost izdelka.

Zanimalo nas je tudi, ali naravno kozmetiko sploh uporabljajo in katere znamke le-te poznajo. V drugem sklopu vprašanj smo spraševali, koliko anketirancev pozna blagovno znamko Nest Kind, katere njihove izdelke bi kupili, koliko evrov več so pripravljeni odšteti za ekološki izdelek.

Pokazali smo tri izdelke znamke Nest Kind in povpraševali po zadovoljstvu s ceno in embalažo. Zanimalo nas je, ali bi anketiranci katerega od izdelkov kupili, in razlogi, zakaj (ne). Na podlagi ugotovitev iz raziskave smo kasneje tudi ugotavljali, ali lahko naše hipoteze potrdimo ali ovržemo.


 

Diplomsko delo Tinkara Bukovnik

PDF

Diplomsko delo Tinkara Bukovnik

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X