Razvoj spletne strani z ogrodjem React

Spletna produkcija

Študent: Blaž Petek

Blaž Petek je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjal junija 2021.

PDF

Diplomsko delo Blaž Petek

V diplomskem delu bomo raziskali osnove razvoja prednjega oziroma začelnega (angl. frontend) in zalednega (angl. backend) dela spletnih strani.

Osnova vsake spletne strani so tehnologije HTML, CSS in JavaScript, zato bomo opisali njihovo delovanje in jih podrobneje predstavili. Izvedli bomo tudi primerjavo med tremi trenutno najbolj priljubljenimi ogrodji JavaScript: Angular, Vue in ReactJS.

React.js je knjižnica JavaScript, ki se uporablja za upravljanje vidnega sloja spletnih aplikacij. Omogoča prilagodljivost glede orodij in arhitekture. Zaradi razvite skupnosti uporabnikov in podpore večjih podjetij je React zanesljiv. Razvijalci začelnega dela se uporabo ogrodja React naučijo hitreje in ga aktivno implementirajo.

Koda ogrodja React je napisana v jezikih JavaScript in JSX. Koda napisana deklarativno. To pomeni, da opišete rezultat in ne načina, kako ga doseči. Osnovni gradnik v ogrodju React je komponenta.

To razvijalcem omogoča ponovno uporabo kode, učinkovitejše testiranje, nadgrajevanje in vzdrževanje aplikacije. Deklarativna koda in komponente sta glavni značilnosti ogrodja Reacta.

Ker bomo ogrodje React uporabili tudi v diplomskem delu, ga bomo podrobneje opisali. Predstavili bomo vse korake razvoja spletnih strani, torej kako preiti od ideje do dizajna in na koncu do želenega izdelka.

Opisali bomo, katere elemente je potrebno uporabiti za oblikovanje strani, primerjali najbolj priljubljena ogrodja za razvoj in zapisali kodo.

Danes se za ReactJS odloča večina spletnih razvijalcev. Razlog za to je, da ponuja zelo bogato knjižnico JavaScript. Knjižnica JavaScript omogoča razvijalcem spleta večjo prilagodljivost, da lahko izberejo želeni način.

Končni cilj diplomskega dela je podrobno spoznati ogrodje ReactJS in postaviti delujočo spletno stran, ki uporabnikom predlaga vsebine za ogled glede na filtre, ki so jih izbrali.

Sama spletna stran bo na voljo za ogled na spletnem naslovu: https://imbored.tv/.

Diplomsko delo Blaž Petek

PDF

Diplomsko delo Blaž Petek

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X