Sodelovanje varnostnih služb z gasilci, VNC in centrom 112 v primeru požara na varovanem objektu

Varovanje

Študent: Mitja Mahorič

Mitja Mahorič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Mitja Mahorič

Diplomska naloga »Sodelovanje varnostnih služb z gasilci, VNC in centrom 112 v primeru požara na varovanem objektu« obravnava splošna dejstva o varnostnih službah, zakonske podlage delovanja varnostnih podjetij v Republiki Sloveniji, pooblastila varnostnega osebja in naloge varnostnega osebja na kraju požara.

Vloga varnostnega osebja pri požaru na varovanem objektu je pravočasno odkritje požara in javljanje požara, kasneje pa zagotavljanje aktualnih in resničnih informacij ostalih službam, ki pri gašenju požara sodelujejo. Center za obveščanje zbere vse pomembne informacije o dogodku in jih preda gasilski enoti.

Informacije, ki so ključne za uspešen začetek akcije gašenja, so kraj dogodka, podatki o morebitnih ujetih v požaru,  morebitnih poškodovanih in o prisotnosti nevarnosti, kot je na primer plinska napeljava ali prisotnost nevarnih snovi v objektu.

Na podlagi teh informacij se gasilska enota odloča o nadaljnjih ukrepih. Gasilska enota v najkrajšem možnem času izvozi in po potrebi aktivira dodatne sile. Na kraju požara posrbi za varnost, pogasi požar in rešuje morebitne ujete in poškodovane v požaru.

Enota po požaru vzpostavi požarno stražo. V nalogi smo raziskali, kako vse naštete službe medsebojno sodelujejo in opravljajo svoje naloge. V praktičnem delu smo na osnovi izvedenih intervjujev potrdili hipotezi, ki pravita, da varnostne službe v načrtih varovanja predvidijo tudi naloge, povezane s požarno varnostjo in da so varnostniki dovolj usposobljeni, da se znajo v primeru požara ustrezno odzvati.

Ugotovili smo tudi, da varnostne službe v primeru požara na varovanem objektu s svojim delom ne vplivajo na zagotavljanje pravočasnega odziva gasilcev.

Izvedena raziskava je pokazala, da varnostne službe dobro sodelujejo z gasilci in s centrom za obveščanje, pri čemer je največja pomanjkljivost slabo poznavanje varovanih objektov, saj varnostniki pogosto ne znajo usmeriti gasilcev k mikro lokaciji požara in ne poznajo podatkov o objektu, kot so informacije o plinskih napeljavah ter drugih nevarnostih.

Naslednja pomanjkljivost je pomanjkanje zaupanja med varnostnimi podjetji in njihovimi strankami, ki podjetju ne zaupajo dostopov do vseh prostorov v varovanih stavbah. V splošnem varnostne službe ustrezno reagirajo v primeru požara, občasno pa tudi same pogasijo začetne požare.

Sodelovanje in delovanje služb bi bilo mogoče izboljšati z zagotavljanjem popolnih informacij s strani varnostnega osebja ostalim službam, hkrati pa bi varnostno osebje moralo bolje poznati varovane objekte.

S tem bi se lažje preprečile velike materialne škode in ogroženost človeških življenj.

Diplomsko delo Mitja Mahorič

PDF

Diplomsko delo Mitja Mahorič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X