Sprememba strategije trženja v podjetju X

Digitalni Marketing (HND) in Komercialist (VSŠ)

Komercialist

Študent: Gregor Potočnik

Gregor Potočnik je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal aprila 2022.

PDF

Diplomsko delo Gregor Potočnik

V diplomskem delu bomo raziskali, kako bo sprememba strategije trženja vplivala na percepcijo kupcev, da bodo ti videli naše podjetje kot najboljšega dobavitelja, in kako bo sprememba modela strategije vplivala na to, da bodo prodajalci lažje prepričali kupce o nakupu.

V teoretičnem delu smo najprej opredelili strategijo trženja B2B in strategijo trženja B2B v storitveni industriji, saj želimo predstaviti, kako se mora podjetje v proizvodni dejavnosti lotiti različnih izzivov na področju trženja ter kaj naj bi bila prava strategija trženja za fizične proizvode in storitve.

Nato smo z analizo trženja ugotavljali, kaj moramo v podjetju odpraviti, če želimo uvesti spremembo strategije trženja. Jedro diplomskega dela je predstavitev strategije VKPZ. Govorimo zlasti o težavah, s katerimi se dnevno soočajo naše stranke v proizvodnem procesu.

S pravimi vprašanji in spoznanji o njihovih težavah jim želimo na osnovi svojega znanja in svojih izkušenj pomagati pri obvladovanju teh težav, saj želimo zadovoljiti njihove potrebe in preseči njihova pričakovanja.

Z uporabo pristopa VKPZ želimo postaviti stranke v središče vseh poslovnih procesov, in sicer s tem, da dokažemo, da lahko zadovoljimo njihove potrebe in presežemo njihova pričakovanja. S svojimi rešitvami želimo ustvariti odlično izkušnjo strank.

Prav tako smo opisali izobraževalni program LIFE in predstavili, kako je z njegovo pomočjo mogoče implementirati novo strategijo VKPZ v vse oddelke v podjetju. V sklopu osrednje teme spremembe na delovnem mestu (vpliv svetovne pandemije, delo od doma) smo povzeli to novo resničnost, ki se je v veliki večini dotaknila vseh ljudi.

Zaradi koronakrize smo se vsi začeli zavedati, da je mogoče delati veliko bolj virtualno, kot smo mislili pred izbruhom pandemije. Ta je dejansko prinesla negativne učinke, z vidika trajnosti pa pozitivne, saj se je izrazito zmanjšalo število potovanj, posledično pa se je tudi znižala količina izpustov škodljivih snovi.

Toda kot že ugotavljamo, je pandemija kratkoročno vplivala na okolje.

Raziskovalna metoda, ki smo jo izbrali in uporabili v diplomskem delu, je poglobljeni intervju. Intervjuvali smo deset strank in prodajno ekipo.

Želeli smo ugotoviti, kako bo sprememba strategije trženja vplivala na percepcijo kupcev, ali nas ti vidijo kot najboljšega dobavitelja in kako je strategija vplivala na to, da bodo prodajalci lažje prepričali kupce o nakupu.

Diplomsko delo smo zaključili z ugotovitvami, do katerih smo prišli z uporabo omenjene raziskovalne metode. Podali smo še predloge in smernice za izboljšave ob upoštevanju spremembe strategije trženja.

Diplomsko delo Gregor Potočnik

PDF

Diplomsko delo Gregor Potočnik

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X