Trženje v povezanih družbah ter priložnosti digitalizacije

Komercialist

Študent: Lucija Misja

Lucija Misja je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala avgusta 2023.

PDF

Diplomsko delo Lucija Misja

V naslednjem besedilu je opisano razvijanje izbranega matičnega podjetja in sovpadnost razvoja lokalne okolice. Iz zgodovine in materiala, ki ga je ponujalo ozemlje Šaleške doline, so se je v preteklosti razvili številni obrati močnega podjetja v energetski panogi, ki oskrbuje našo državo. V zadnjem stoletju se je iz teh obratov razvilo več hčerinskih družb, ki so postale samostojna podjetja in pravni subjekti. Trenutno so tri družbe še vedno tesno povezane z matičnim podjetjem, kar ustvarja ugledno skupino v lokalnem okolju in močno medsebojno povezanost.

V diplomskem delu je raziskano, kakšne so želje izbrane skupine glede nadaljnjega razvoja in izboljšav na področju trženja. Vsako podjetje ima svoj tržni delež, tako interno kot eksterno. V delu sem raziskala izdelke in storitve vsake družbe ter predlagala priložnosti, povezane z digitalizacijo in strokovnimi strategijami.

V današnjem času je digitalizacija prisotna v vsakdanjem življenju, še posebej med mlajšo generacijo. Ta trend se bo nadaljeval v prihodnosti, zato je ključno, da skupina podjetij s tako dolgo zgodovino sledi času. Razvijajo se nove oblike poslovanja, tehnološko napredni izdelki in storitve, ki ustrezajo trenutnemu povpraševanju. Predstavitev izdelkov in storitev postaja vedno pomembnejša, zato se razvijajo nove tržne strategije, kot je digitalni marketing.

V Sloveniji smo še vedno na nizki ravni glede uporabe sodobnih strategij. Za prihodnje delovanje je to kritično in ključnega pomena. V posebnih delih opisujem trenutne vrste izdelkov in storitev ter njihove značilnosti v izbranih skupinah ter njihov vpliv na prebivalce države in trenutno spreminjanje trga.

Prav tako predstavljam smernice za prihodnost na podlagi izbrane literature. Poleg tega obravnavam tudi okrevanje gospodarstva po pandemiji in uveljavljanje novih načinov dela v 21. stoletju. Pandemija je povzročila velike spremembe in vplivala na naš pogled na svet. Opisano bo, ali je v izbrani skupini podjetij vplivala na način dela.


 

Diplomsko delo Lucija Misja

PDF

Diplomsko delo Lucija Misja

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X