Uporaba novih materialov in procesov pri gradnji vikend hiše ter njihov vpliv na energetsko učinkovitost in trajnost

Gradbeništvo

Študent: Andreja Ferk

Andreja Ferk je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala junija 2021.

PDF

Diplomsko delo Andreja Ferk

Segrevanje ozračja ter zmanjševanje zalog naravnih danosti našega planeta sta prebudili miselnost o energetski prihodnosti. Energija, ki se porabi za delovanje stavbe v Evropski uniji znaša 40 odstotkov od vse skupaj  porabljene energije.

To pomeni, da so stanovanjske in poslovne stavbe velik porabnik energije. Energija za delovanje stavb pri novozgrajenih hišah bi morala biti zagotovljena iz obnovljivih virov.

Potrebno je le s pravočasnimi in pravimi ukrepi pristopiti k problemu in poiskati pravo rešitev. Zavedati se je potrebno, da nas lahko neučinkovito porabljeni energijski viri pripeljejo do energetskega primanjkljaja in do velike ekološke onesnaženosti, ki bo ogrožala tudi človeška življenja.

Prav tako je potrebna ozaveščenost o trajnostni gradnji, o uporabi prijaznih materialov za okolje in za človeka, o izkoriščanju naravnih virov energije in težnji k nizkoenergijskim modularnim objektom. Certificiranje stavb v energetske razrede določa energetska izkaznica stavbe po načelih trajnostne gradnje.

Z energetsko izkaznico se je začelo pomembno obdobje v gradbeništvu ter tudi večje zanimanje za energetsko učinkovito in trajnostno gradnjo. To se mora odražati že v zasnovi projektiranja objekta kot tudi pri kasnejši prenovi posamezne stavbe.

Diplomsko delo zajema trajnostne gradbene materiale, modularno gradnjo in energetsko učinkovitost v gradbeništvu. Gradbeništvo je ena od dejavnosti, ki se mora vedno znova spoprijemati z inovacijami in z novostmi.

V zadnjem času pridobiva pomen energetsko varčne in trajnostne gradnje. Energetsko varčni objekti so v tujini stalnica že kakšni dve desetletji. Pri nas pa postajajo običajni šele zadnjih deset let, s pojavom novih zahtev in pravilnikov o gradnji objektov, ki zahtevajo energetsko varčnost.

Teoretični del diplomskega dela obravnava izbrane vidike trajnostnih gradbenih materialov ter energetske učinkovitosti lesene in modularne vikend hiše.  Prikazane so nekatere pomembne smernice, ki na področju trajnostne gradnje uporabljajo v razvitih državah Evropske unije.

V nadaljevanju smo glede na temeljni namen diplomskega dela proučili vpliv energetske učinkovitosti glede na sestavo zidov, stropne in talne temeljne plošče ter strehe za posamezno vikend hišo. To je bilo izhodišče za pripravo hipotez.

V empiričnem delu diplomskega dela smo analizirali kako novi materiali vplivajo na energetsko učinkovitost, ki je eden izmed odločilnih kriterijev za trajnostno gradnjo.

Ugotovili smo podobno, kot ugotavljajo že različne študije v več državah, da je modularna gradnja energetsko učinkovitejša od lesene gradnje in vpliva na trajnost objekta.

Diplomsko delo Andreja Ferk

PDF

Diplomsko delo Andreja Ferk

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X