Uporaba ukrepov varnostnega osebja pri varovanju trgovin v času COVIDA

Varovanje

Študent: Anja Lukman

Anja Lukman je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjala marca 2022.

PDF

Diplomsko delo Anja Lukman

Razmere zaradi covida so nas vse zelo prizadele in na nek način tudi omejile, le redko pa se vprašamo, kako sploh je varnostnemu osebju, ki preverja pogoj PCT in vestno opravlja to nehvaležno in premalo cenjeno delo, čeprav so vsakodnevno deležni ostrih  besed, zmerljivk in izpostavljeni psihičnim ter fizičnim obremenitvam.

Ukrepi so se iz dneva v dan spreminjali in zaostrovali, ljudje pa še dodatno pritiskajo na varnostnike, ki le vestno opravljajo svoje delo.

Fizično varovanje pride v trenutnih razmerah in ukrepih do zelo pomembne vloge, saj morajo varnostniki neprestano na vhodih v objekt preverjati izpolnjevanje pogoja PCT, hkrati pa preverjati tudi osebne dokumente.

Varovanje trgovin je že samo po sebi eno izmed najzahtevnejših oblik zasebnega varovanja, zdaj pa so varnostniki izpostavljeni še večjim psihičnim obremenitvam, nemalokrat pa tudi večjim nevarnostnim, saj se velikokrat najde oseba, ki rada išče pozornost, predvsem pa težave in nasilje.

Varnostniki morajo v takšnih situacijah ravnati še posebej pozorno in kar se da umirjeno. Tukaj pridejo do izraza predvsem načela varnostnika. Trgovine so bile primorane povečati obseg varovanja oziroma so si morale zagotoviti večje število varnostnikov.

Če dam za primer Mercator Tabor ali pa Europark, imata oba trgovska centra kar veliko vstopnih točk oziroma vhodov, kar pomeni vsaj toliko varnostnikov več. Poleg vsega tega pa so razpisali tudi dela za študente, ki lahko varnostnikom priskočijo na pomoč, saj se je potreba po varnostnikih za opravljanje dela znatno povečala.

V času opravljanja praktičnega izobraževanja sem zasledila, da je podjetju začelo zmanjkovati varnostnega osebja, zato so bili primorani najti ustrezno rešitev, tako za stranko kot tudi za lastno podjetje.

Povečano število varnostnikov v trgovinah pa je potrebno zaradi odloka države, ki določa, da je za vstop v trgovske centre (in druge z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določne objekte) obvezno nošenje maske in izpolnjevanje pogoja PCT.

Pogoj pa je izpolnjen takrat, ko oseba nosi masko in ima potrdilo za enega od pogojev PCT. Varnostnik pri vhodu v objekt osebo vljudno pozove, da je pogoj PCT potreben za vstop na varovano območje, torej se postopek začne z ukrepom opozorila.

V primeru da oseba ne upošteva tega ukrepa, sme varnostnik izreči ustno odredbo, če pa oseba še vedno nasprotuje varnostnikovim zahtevam, pa ji lahko prepreči vstop na varovano območje.

Diplomsko delo Anja Lukman

PDF

Diplomsko delo Anja Lukman

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X