Video oglaševanje na Instagramu

Video produkcija

Študent: Lota Smodiš

Lota Smodiš je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija - modul Video produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Lota Smodiš

Diplomsko delo Video oglaševanje na Instagramu predstavlja različne vrste video oglaševanj in video oglaševanj na aplikaciji Instagram in kako se med seboj razlikujejo ter katere izbrati za doseganje določenega cilja.

Vsebuje primerjave in statistične podatke tudi v primerjavi s tujino. Vključena je produkcija video oglaševanja v teoriji in na primeru lastnega eksperimenta. Namen raziskave je ugotoviti, kako povezati filmski jezik in principe oglaševanja za doseganje večje pojavnosti in prepoznavnosti ter interaktivnosti gledalcev.

V pomoč pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja sem ustvarila spletni vprašalnik, rezultati vprašalnika so uprizorjeni z grafikoni. Cilj dela je bil osvojiti produkcijo video oglaševanja na področju socialnih omrežjih, natančneje Instagramu.

Za doseganje cilja sem naredila eksperiment, s katerim sem celoten proces produkcije video oglasa za podjetje ustvarila sama in se osredotočala na različnost videov. Postopek je opisan in prav tako uprizorjen s slikami med procesom. Diplomsko delo bi lahko uporabili kot vodnik in v pomoč pri načrtovanju video oglasov ne le na Instagramu temveč tudi za druga socialna omrežja.

Zametki samega objavljanja na Instagramu so se začeli, ko sem v podjetju Studio Alp, v okviru praktičnega dela montirala objave za MFDPŠ, ki so se delile na Instagramu. Oglaševanje na tej platformi mi je pritegnilo pozornost in želela sem ga raziskati.

Oglaševanju na Instagramu doslej nisem posvečala veliko pozornosti zato sem se želela dodatno poglobiti tako v osnovne kot tudi napredne funkcije ter tako pridobiti realen pogled na samo platformo Instagram in njeno ozadje ter načine oglaševanja, predvsem za področje video vsebin in ga primerjati s platformo TikTok.

Ugotovila sem koliko različno vpletenih dejavnikov, znanja in organizacije je za tem procesom, če ga hočeš opravljati dobro in dolgoročno uspešno.

Dodatno je potrjena trditev, da za distribucijo video oglasa zadostuje, da video vsebine oglašujemo na mobilni napravah in za to ne rabimo masovnih medijev. Prav tako je oglaševanje po večini na socialnih omrežjih cenejše kot na tradicionalnih medijih, kot je televizija.


Diplomsko delo Lota Smodiš

PDF

Diplomsko delo Lota Smodiš

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X