Vizualna zasnova dogodka kmečki praznik

Grafično oblikovanje

Študent: Tinkara Radmilovič

Tinkara Radmilovič je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v maju 2024.

PDF

Diplomsko delo Tinkara Radmilovič

V diplomskem delu se osredotočam na vse ključne elemente, ki so pomembni pri ustvarjanju dosledne vizualne podobe dogodka. Na kratko predstavim zgodovino ilustracij ter plakata, kjer se osredotočim predvsem na to, kako sta se skozi zgodovino prepletala.

Posebno pozornost namenjam oblikovanju ilustracij za tiskovine in objave na socialnih omrežjih, ter raziskovanju primernih promocijskih kanalov, za moj dogodek.

V prvem poglavju se posvečam predvsem zgodovini ilustracij ter plakata, predvsem njunemu razvoju od jamskih poslikav do tiskarskega stroja pa vse do plakatov in ilustracij danes. Na kratko predstavim vrste ilustracij in umetniška gibanja, v katerih so se plakati pojavljali, ter kako sta se skozi zgodovino ilustracija in plakat prepletala.

V tem poglavju raziščem tudi tradicionalne in digitalne kanale za promocijo dogodkov ter jih na kratko tudi opišem. Ker je uspešna promocijska kampanja ključnega pomena za uspešen dogodek, se prav tako dotaknem korakov, ki so za njo pomembni.

V drugem poglavju sem se osredotočila na raziskavo vizualne zasnove dogodka in primerov dobrih praks. S pomočjo arhiva turističnega društva Svečina sem analizirala tiskovine preteklih let, primere dobrih praks pa sem poiskala na internetu.

Izbrala sem si jih na podlagi podobnosti in uspešnosti dogodkov. Raziskovala sem tudi vpliv oblike ilustracije in tipografije na počutje pri gledalcu. Tukaj sem se dotaknila krovne teme Umetnost, oblikovanje in dobro počutje, kjer sem poskušala dokazovati, da so nekatere oblike in tipografije bolj primerne za moj tip dogodka kot druge.

V tretjem poglavju se lotim izdelave vizualne zasnove. Najprej razložim, kako sem s pomočjo vihranja možganov in fokusne skupine dobila idejo za stil ilustracij ter barvno shemo dogodka. Lotim se ilustriranja osnovne grafike, ki se uporablja pri različnih tiskovinah ter objavah, nato pa skupaj s fokusno skupino izberem še primerno tipografijo.

Opišem tiskovine, ki sem jih oblikovala, ter katere programe sem skozi celoten proces oblikovanja uporabljala. Oblikovala sem tudi objave za socialna omrežja, za katere sem prav tako naredila ilustracije. Na kratko dodam še, na kaj sem morala biti pozorna pri pripravi za tisk, da so bile tiskovine pravilno natisnjene.


Izdelek si lahko ogledate na sledeči povezavi:

Diplomsko delo Tinkara Radmilovič

PDF

Diplomsko delo Tinkara Radmilovič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X