Vloga bančnega uslužbenca pri poslovanju s fizičnimi osebami

Komercialist

Študent: Jure Fajt

Jure Fajt je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal maja 2021.

PDF

Diplomsko delo Jure Fajt

Z diplomskim delom smo proučili, kako lahko bančni uslužbenci izboljšajo svoj odnos do strank in kaj lahko izboljšajo pri prodaji, trženju bančnih storitev, ker ravno bančni uslužbenci s svojim delom vsakodnevno vplivajo na rezultate poslovanja banke.

Če želijo biti banke uspešne in konkurenčne, je pomembno, da svojim zaposlenim namenijo dovolj pozornosti, da znajo upravljati s svojimi talenti. Raziskovalni del naloge je bil kvalitativen, in sicer je bil izveden s pomočjo intervjuja. Uporabljena je bila metoda spraševanja oz. intervju.

Tako je bil kot merski instrument uporabljen strukturiran intervju, ki je bil uporabljen za pridobivanje dodatnih informacij za dosego namena in ciljev naloge. V intervjuju je sodelovalo 8 bančnih uslužbencev iz banke X.

Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave, ki so pokazali razmišljanje, dojemanje, izkušnje bančnih uslužbencev, smo podali predloge za morebitne izboljšave poslovanja s strankami (komitenti) ter prispevali k lastnemu uspehu na svoji poklicni poti.

Tako smo proučili in raziskali, kako vlogo bančnega uslužbenca doživljajo in ocenjujejo uslužbenci ter ugotovili, kakšne so priložnosti za izboljšano poslovanje s strankami. S tem smo dosegli namen in cilje diplomskega dela.

Predloge smo podali v zvezi s trženjem oz. prodajnih poti, nezadovoljstvom strank, komunikacijo za doseganje zadovoljstva strank v vseh situacijah, glede šibkih točk v trženju finančnih storitev fizičnim osebam.

Pri predlogih smo poudarili predvsem vlaganje v zaposlene (bančne uslužbence) v smislu izobraževanja, usposabljanja, deljenja izkušenj. Rezultati so sicer pokazali dobro poznavanje problematike ravnanja s strankami, težavnimi strankami in glede komunikacije, a kljub temu je dopolnjevanje, nagrajevanje znanja zaželeno in verjamemo, da lahko le koristi in izboljša strokovnost zaposlenih.

Pri podanih predlogih za izboljšanje situacije smo podali še nekaj predlogov iz strokovne literature in virov ter tako ustrezno dopolnili vsebino predlogov. Ravnanje z zaposlenimi, vlaganje vanje in upravljanje z njimi je za uspeh banke ključno.

Dober kader bo vsekakor vplival na poslovanje s strankami (fizičnimi osebami) in doprinesel k uspehu in konkurenčni prednosti banke. To dokazujejo tako strokovni viri kot tudi naše ugotovitve.

Diplomsko delo Jure Fajt

PDF

Diplomsko delo Jure Fajt

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X