Vpliv internega marketinga na zadovoljstvo zaposlenih

Ekonomist

Študent: Sara Križovnik

Sara Križovnik je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala aprila 2022.

PDF

Diplomsko delo Sara Križovnik

Interni marketing pridobiva veljavo in postaja ena ključnih strategij in konkurenčnih prednosti.

V diplomski nalogi sem se osredotočila na aktivnosti internega marketinga v podjetjih oziroma organizacijah v povezavi z vplivom na zaposlene. Osnovna ideja naloge je pozitivna korelacija internega marketinga in zadovoljstva zaposlenih, ki se odraža na vseh nivojih aktivnosti zaposlenega, njegovih pravic in dolžnosti.

Glede na osnovno idejo internega marketinga kot o prvi stranki podjetja, zaposlenem, je jasno, da brez kakovostnega marketinga podjetje na tržišču svoje vloge ne more zadovoljivo odigrati.

Opisala sem ključne lastnosti in principe delovanja ter teorijo medsebojnega vpliva internega marketinga in zadovoljstva zaposlenih prikazala na primeru podjetja, v katerem sem zaposlena, A1 Slovenije.

Zaradi odlične integriranosti internega marketinga v podjetju A1 je bilo na voljo veliko virov s podatki za analizo zadovoljstva zaposlenih. Raziskovalni del naloge je tako sestavljen iz kvantitativnega dela, ki ga predstavlja anketa med zaposlenimi A1 in njena analiza, ter iz kvalitativnega dela, ki ga predstavlja intervju zaposlenih na A1 in ki je omogočil poglobljeno razumevanje izsledkov analize anket.

Kot najpomembnejše orodje internega marketinga se je izkazalo interno komuniciranje, ki poteka preko različnih orodij z medsebojnim dopolnjevanjem v dosegu, namenu in cilju komuniciranja.

Ugotavljala sem v kolikšni meri interni marketing vpliva na vsakodnevno opravljanje nalog, identifikacijo s podjetjem ter organizacijsko kulturo. Sinteza vseh teh dejavnikov nam poda odgovor o dejanskem zadovoljstvu.

Analiza merjenja zadovoljstva je pokazala, da je potrebno vzeti v obzir popolnoma vse dejavnike, pri čemer mi je pomagala metoda ugotavljanja zadovoljenosti.

Zadovoljenost zaposlenih se osredotoča predvsem na zadovoljevanje potreb in pričakovanj. Ker smo v nalogi izpostavili pomembnost odnosa podjetja z zaposlenimi kot prvimi strankami podjetja, je bil fokus predvsem izluščiti najpomembnejša orodja za doseg te zadovoljenosti.

Diplomsko delo Sara Križovnik

PDF

Diplomsko delo Sara Križovnik

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.