Vzpostavitev sistemov varovanja v stanovanjski hiši

Varovanje

Študent: Matjaž Jazbec

Matjaž Jazbec je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjal maja 2021.

PDF

Diplomsko delo Matjaž Jazbec

V svojem diplomskem delu sem se ukvarjal z vzpostavitvijo sistemov varovanja v stanovanjski hiši. Namen je bil predstaviti različne vrste varovanja, tipe bivališč, v katerih živimo Slovenci, ter razloge, zakaj se je pametno odločiti za vzpostavitev sistema varovanja, saj se vse prepogosto dogaja, da so novogradnje brez njega lahek plen vlomilcev.

»Najprej štal’ca, nato pa krav’ca« je znan slovenski rek, ki se ga drži marsikdo. Ljudje za normalno življenje potrebujemo streho nad glavo, zdrave življenjske razmere (higiena, ustrezen bivanjski prostor), občutek varnosti itd., kar pozitivno vpliva na ljudi in posledično na kvaliteto življenja.

Zelo pomembna je varnost, še posebej, da se varno počutimo v lastnem domu. Pri tem so zelo pomembni naslednji dejavniki: čist bivanjski prostor oz. bivališče; urejeno in suho bivališče; urejeni protipožarni sistemi v bivališču; urejeno odvodnjavanje vode; izbira lege bivališča; da v bližini ni potresnega ali plazovitega območja; varen okoliš bivališča.

Če je zadoščeno tem pogojem, si lahko oseba ustvari družino, ne da bi jo skrbelo za bivanjsko varnost le-te.

V diplomi sem opisal različne standarde bivanja ter tipe bivališč, ki so najpogostejši v Republiki Sloveniji. Primerjal sem jih z drugimi državami v Evropski uniji. Posebno pozornost sem namenil novogradnjam, in sicer stanovanjskim hišam.

Eno izmed poglavij je namenjeno tudi vlomom ter profilom vlomilcev. Ločimo dva profila vlomilcev, in sicer priložnostne ter profesionalne vlomilce. Oba profila sta podrobno opisana.

Nato predstavim tudi načrt varovanja stanovanjskih hiš ter podrobno predstavim prednosti in slabosti varovanih in nevarovanih hiš. Sledita opis varovanega območja in opis prostorov določenega gradbenega objekta v Mariboru, ki ima urejeno varovanje, v nadaljevanju pa so predstavljene tudi različne vrste varovanja.

Del diplomske naloge zajema intervju z lastnikom novogradnje (stanovanjske hiše), ki se je odločil za varovanje objekta. Pojasnil je svoje razloge za to odločitev in je s sistemom varovanja izjemno zadovoljen, podal pa je tudi svoje mnenje glede urejenosti varovanja nepremičnin v Sloveniji.

Diplomsko delo Matjaž Jazbec

PDF

Diplomsko delo Matjaž Jazbec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X